Позачергова атестація

Доброго ранку! Чи має право педагогічний працівник два рази підряд атестуватися позачергово? Дякую

2 posts were merged into an existing topic: Право на позачергову атестацію вчителя