Атестація педагогічних працівників в ЗДО

Доброго дня.
Згідно законодавства:" мінімальний загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників , необхідний їм для проходження атестації, становить не менше ніж 120 годин або 4 кредити ЄКТС упродовж п’яти років"

Чи треба додатково ще мати + 10% від 120 годин курсів з спихології та +10% від 120 год з інклюзії ?