Чим можна керуватися при розподілі додаткових годин вчителям?

Є конкретна ситуація.
У школі працює вчитель математики і фізики між якими по логіці я хочу розподілити навантаження - 16 годин інформатики.
Інший вчитель, який не має жодного відношення до точних наук, заявив що жоден з попередніх не має права викладати інформатику. І наполягає щоб 9 годин з 16 віддати йому.
Як у цій ситуації вчинити?

Якщо немає відношення до точних наук, тоді не може викладати інформатику. Вчитель, наприклад, біології чи англійської, немає взагалі ніякого відношення до інформаційної галузі. В той час як математик цілком і повністю має право викладати за сумісництвом. Навіть у більшості дипломів може вказуватися: " вчитель математики та інформатики". Щодо фізики не впевнена, але існує спеціальність: “Середня освіта фізика та інформатика”. Та й ці спеціальності на факультеті зазвичай об’єднують назвою “Факультет математики, фізики та інформатики”. Тому, враховуючи виробничу необхідність, фізику теж реально дати години інформатики. Але математик має більше законних прав на це.

Тому той вчитель неточних наук, який хоче оттяпати собі інформатику, в прольоті)) Бо у фізмата більше шансів та прав на це довантаження.

1 Вподобання

А вы их согласие на донагрузку информатикой получили? Может, тот, кто хочет забрать часы информатики, окажется выходом из ситуации. И этот кто-то - не трудовик ли случаем? Как-то вузы выпускали трудовиков с квалификацией “вчитель технологій, креслення та інформатики”.

1 Вподобання

Ну пусть пройдёт соответствующие 150-часовые курсы - делов то…

Ну в теорії так, але на практиці неможливо. Якщо, наприклад, це вчитель історії. У нього освіта історика. Може пройти курси на вчителя правознавства чи зарубіжної, але ніяким чином не зможе працювати математиком або хіміком. Бажання і можливість різні речі. Це зовсім різні галузі. Математична, природнича, мовна. Для цього недостатньо піти на курси. Це повна перекваліфікація. Лише закінчити ще один диплом.
Це фізик може пройти курси на 150 годин і мати повне право брати інформатику.

Я думаю, авторка мала на увазі, що математик і фізик в цілому не проти, але є ще один бажаючий. І як регулювати дане питання за правилами.

Якщо вони звісно не погоджуються на це довантаження, тоді посаду залишають на вакансію. Але віддавати інформатику вчителю, який зовсім немає причетності до цієї галузі в теорії неможливо.

1 Вподобання

Было бы желание у этого условного “учителя неточных наук” Магістр, (014) Середня освіта, Заочна, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | - цена вопроса 16 месяцев + 3 семестра x 4750 грн = 14250 грн. (из которых потом 2565 грн. можно вернуть как “податкову знижку 18% з витрат на навчання”. Итого 11685 грн - я бы не поскупился потратить всего то месячную зарплату. Тем более, если человек уверен в своих знаниях, учёба особого труда не составит.)

2 Вподобання

У законах України Про освіту і Про загальну середню освіту ви не знайдете відповіді на ваше запитання.

Юридично треба опиратися - це на
ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)
та Листа МОН №1/9-409 від 10.06.10, якщо додаток до диплому Європейського зразка.

Перше, що треба знати. І за попереднього закону Про вищу освіту, і за чинного юридичну силу має Спеціалізація і спеціальність. Раніше спеціалізацію записували в додатку.

  1. спеціалізація - складова спеціальності, що може визначатися закладом вищої освіти та передбачає одну або декілька профільних спеціалізованих освітніх програм вищої або післядипломної освіти;
  2. спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і результатів навчання випускників;

Наприклад педагог за дипломом вчитель математик, але у додатку спеціалізація “Інформаційні технології”. Питань стосовно довантаження, інформатикою не має жодних. Це в рамках спеціалізації.

Інший варіант. У законі про вищу освіту є також поняття
19) результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх компонентів;

У додатку до диплому - 4. 2 Програмні результати навчання

Сам закон вважає результати навчання важливими. Якщо у додатку записано, володіє знаннями з інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій - цим вже можна аргументувати, чому ви довантажуйте цього вчителя інформатикою.
Він(вона) знає цю дисципліну, це записано у документі про освіту.
Стаття 7. Документи про вищу освіту
5. Невід’ємною частиною диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома наводиться інформація про результати навчання особи, освітні компоненти, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.

Останній варіант. Не такий простий, як попередні.
13) компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей;

Берете додаток до диплому одного вчителя, іншого вчителя порівнюйте дисципліни і говорите. Ви не компетенті для викладання інформатики.

7 Вподобань

Повністю погоджуюсь)) Якщо є бажання,-можливість завжди знайдеться.

Та думаю, дане питання потребує швидкого рішення на наступний навчальний рік. І до того ж, той вчитель має мати ну ДУЖЕ сильне бажання перекваліфікуватися на цю професію, щоб аж вступати в університет. Скоріше за все йому просто не вистачає годин на н/р та захотів взяти собі ще додатково.

Є категорія педагогічних працівників, які за характером буквоїди.
До поки їм не покажеш - де це написано, вони тебе навіть чути не хочуть.
Саме в такому випадку мабуть і треба брати обидва додатки, порівнювати предмети і виходячи з того доводити свою правоту.

3 Вподобання

Ви вважаєте, що за 30 год. в рік можна опанувати предмет, який спеціалісти вивчають протягом 5,5 років?

Это в 90-х - начале 2000-х информатика в большей мере сводилась к алгоритмическому мышлению, изучению языка программирования (в лучшем случае Pascal, в более примитивном - Basic) и в меньшей мере основы СУБД FoxPro или Clipper, MS-DOS, Norton Commander, MultiEdit, SuperCalc - в этом не то что “мало кто разбирался”, а был “удел избранных”. И не было никаких ZOOMов, Google MEETов, Скайпов, Фотошопов, “социальных сетей” и пр. Посмотрите нынешние учебники информатики, где всё основывается на “геймифікації навчального процесу” и всеобщая распространённость ЭВМ, где компьютеры есть у всех, а вовсе не надо записываться в очередь на “машинное время” в вузе или на ВЦ на предприятии. И тенденция того, что почти каждый умеет пользоваться популярным распространённым ПО - тут и любой физрук уже может преподавать такую “информатику” раз уж уроки физкультуры преподаются в Zoom и GoogleMeet…

Я погоджуюсь. До 7 класу інформатику може викладати будь-який вчитель. І якби не програмування, електронні таблиці і бази даних, то навіть до 9 класу. Спеціальних умінь не стільки вимагає сам предмет, як окремі його розділи. Програма з інформатики вона є дуже простою для тих закладів освіти, які мають класи інформатики та фахівців. І складна для тих шкіл які погано оснащенні, а до того не має кому її викладати.
В цій ситуації, важливо щоб директори шкіл правильно розподіляли години між фахівцями. Якщо треба довантажити вчителя, який не володіє предметом, то 1-6 клас. Максимум 7 клас. Якщо стоїть питання якісного викладання, то тільки тому хто знає предмет і може викладати.

1 Вподобання

Я з вами погоджуюсь! Ви маєте рацію.

1 Вподобання

А якщо вчитель ангійльської мови чи іншого предмету має професійно-технічну освіту у галузі ІКТ?
Він не вчитель інформатики, але навяність додаткової освіти і проходження курсів підвищення кваліфікації дає директору повне право його довантажити інформатикою. Тобто кожна ситуація вимагає індивідуального підходу.

З цим я погоджуюся на 100%! :blush:
Кожна ситуація індивідуальна. Якщо є диплом будь-якої педагогічної освіти й окремо диплом якоїсь комп’ютерної освіти, то мови нема. Звісно можна.
Пані авторка просто сказала, що вчитель неточних наук, тому й акцент був на це.

Все залежить від директора і школи. Якщо школа, наприклад, в селі, то там, через брак кадрів, один вчитель може вести усе підряд: і математику,і хімію,і літературу. Зараз, в зв’язку з малими зарплатами й відсутністю кадрів, вчительки молодших фізру беруть, і англійську, й ту ж інформатику. І я думаю, навіть при районній перевірці кадрів, не буде проблем. Бо це така реальність.
А якщо школа в містечку,–проблематичніше. Обов’язково запитають на основі чого дали некваліфікованому вчителю цю посаду. І немає різниці вміє вчитель на комп’ютері zoom вмикати чи молодий амбітний чи він супер хакер,–немає освіти–немає право. Тому директору краще не створювати собі проблем. Перевірочній комісії не буде цікаво вислуховувати, де в якому конкретно місці в дипломі директор вичитав, що є комп’ютерна компетентність чи десь там на 3 курсі проходили комп’ютери. Скажуть:" Усі вміють zoom вмикати, чи проходили в університеті інформатику –це не дає право їм викладати". Інша справа вчитель математики, бо математика без інформатики й інформатика без математики–нікуди. Усі обчислення, алгоритми, ЕОМ, методики викладання мат і інформ–це все вивчають на фізматі.

Щодо того,(писали вище) що будь-який вчитель може викладати інформатики до 7 класу, то… Усе індивідуально. За цією логікою, будь-хто може викладати усі предмети в молодшій школі і середній, бо: “там же легко, усі це знають, там основи”. Може вчитель англійської практично краще впорається з інформатикою, аніж математик, але це не достатня причина для надання йому цієї посади. Якби так можно було, то щоб це було? Філологи би навчали логарифми розв’язувати, бо захотіли, а фізкультурники проводили хімічні досліди?)) Чисто теоретично можна, але практично без освіти ніхто не дасть цього зробити.

В мене була схожа ситуація. Я хотіла піти в школу інформатиком з двома ІТ- дипломами, але педосвіти не мала. Там на цю посаду ніхто не йшов, а вчителя дуже потрібно було. Я пройшла 150-год курси підвищення кваліфікації для вчителів(педагогіка, методології вчителювання). Просила відправити мене на перепідготовку. В дипломі, де написано дисципліни,які я проходила “соціологія,психологія,філософія”,–навіть не захотіли дивитися. НЕМАЄ вказаного в дипломі професійної кваліфікації “вчитель інформатики”– не можеш працювати. Не з молодшими(до7класу,де “легко”), ні зі старшими. Так, в мене трохи інша ситуація з педосвітою, але факт залишається фактом. Ніхто не буде заморачуватися, видивлятися предмети, відправляти на курси перекваліфікації, шукати професійних та цілеспрямованих, директор не буде підставлятися перед районо при перевірці. Закінчуй університет за конкретною спеціальністю та приходь

1 Вподобання

Воно все так. Але не можна порівнювати вчителя математики, який здобув освіту 20 років тому, чи ще раніше, адже тоді навіть на математичних факультетах викладали переважно 135 годин інформатики і в кращому випадку 135 годин програмування, з учителем яким здобув освіту 5 років тому. Математика може бути без інформатики, але інформатика не може бути без математики. Математика може бути без фізики, але фізика не може бути без математики. Стосовно працевлаштування на посаду вчителя, то все правильно. Вчитель має мати педагогічну освіту хоч за одним предметом. Решта - довантаження за професійними можливостями.
Якщо кожний директор почне навантажувати вчителів відповідно до предметної спеціальності і спеціалізації, то частина предметів буде висіти у повітрі, оскільки ніхто не піде викладати 7-9 годин того, чи іншого предмету.

Ви все вірно кажете, але довантаження все таки видають по кафедрам. Фізику можуть дати вч.математики, але ніяк не вч.укр.мові. Біологу- хімію, але ніяк не франц.мову. 7-9 годин звісно розподіляють, але мова йде за 16. Ще 2 години знайти й виходить ставка на вакансію.

Але погодьтеся, вчитель математики, який закінчив фізмат(тільки ті люди, які його закінчували розуміють, як там складно вчитися) 20 років тому може більше знати й краще розбиратися в інформатиці аніж, наприклад, молода вчителька історії, яка думає, що якщо вона вміє вести Інстаграм або швидше друкує у Word, то вона більш прогресивніша і найкращий кандидат. Тут дивлячись від людей та ситуації. Або ж навпаки, давати інформатику 70-літній бабусі-математику недоцільно. Але й роздавати кому попало теж не варіант.
До того ж, за календарним планом кожного року вивчається алгоритмічна мова, трохи логіки використання комп’ютерних програм. Якщо говорити про академічну доброчесність та якісне викладання інформатики… (А не так як зазвичай інформатики в школі: спихнули дітей грати в ігри на комп’ютері та й все, рвуться на посаду, бо не дуже перепрацьовуються, типу дуже “прогресивні”, але нічого не вчать)… тоді гарний математик найкраще розповість про алгоритми, про програми, про комп’ютерне “мислення”.

Кожен читає закон і правила, як вигідно.
Згідно з “теоретичного закону” в Україні з 2019 року працювати в школі може людина без педагогічної освіти, але з вищою, великим бажанням та профнавичками. Потім вели термін “педагогічна інтернатура”. Але ніде і ніхто такого не робить(рідкісне явище). Наче закон є, молодих бажаючих працювати в школі не так багато, але чогось надають перевагу не молодим і з сучасними знаннями, а тим, хто 50 років педстажу на пенсії, але з ПЕДосвітою.
І є такі люди без вишосвіти, які працюють, бо влаштовані особисто приятелем-директором. Або закінчив менеджмент, а працює на 30 год в школі, бо рука руку миє.

До чого я веду, повертаючись до ситуації авторки, директор може робити що заманеться. Може віддати математику, може віддати більш настирному “неточнику”, може не боятися комісії й кумовствувати, може нечесно ділити. Інше питання, якщо директор хоче робити все по закону, то шукає нормативні документи, які регулюють дане питання. Тому тут треба враховувати усі фактори й справедливо приймати рішення. Та раціональніше все таки віддати інформатику математику, якщо є така можливість.

1 Вподобання

Виходячи з підготовки протягом навчання у ВНЗ і з порівняння ОПП, можна на 100% свтерджувати наступне:
Вчитель математики і фізики може викладати інформатику.
Вчитель математики не може викладати фізику. На основі чого? 6 кредитів - 180 годин загальної фізики?
Там не має ні знань, ні умінь.
Хіміки вивчають ту саму фізику в межах 5 кредитів - 150 годин.
А от виходячи з досвіду і стажу викладання предмету - наприклад 15 років і постійного проходження КПК, можна допустити викладання такої дисципліни.

1 Вподобання

Я вчитель історії та права, однак вже 3 роки читаю в середньому 6-8 годин інформатики понад ставку згідно мого основного фаху. Не хочу нікого образити, однак мої знання з даного предмету набагато вищі ніж у вчителів на кафедрі математики. Для прикладу: в мене також є вагомі здобутки як вчителя української літератури та зарубіжної літератури, хоча я зроду не викладав ці предмети в школі. Тому в даній ситуації фах згідно диплому просто є одним з важливих факторів, однак зовсім не визначальним. Щодо вашої ситуації, інформації замало аби дати однозначну відповідь. Варто відштовхуватися від того, чи забезпечені вчителі в першу чергу кафедри математики та інформатики годинами на ставку. Якщо так, то надання цих годин іншому педагогу, навіть з іншої кафедри лежить виключно в компетенції керівника.

1 Вподобання

"В дипломі, де написано дисципліни,які я проходила “соціологія,психологія,філософія”,–навіть не захотіли дивитися. НЕМАЄ вказаного в дипломі професійної кваліфікації “вчитель інформатики”– не можеш працювати. "

З цього моменту будь-ласка детальніше!

Цитую вам запис у дипломі 2018 року.
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність - Середня освіта
Спеціалізація - 014.04 Математика
Кваліфікація - вчитель математики

Все гарно і чудово. Але є закон Про вищу освіту!
3. У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначаються назва
закладу вищої освіти (наукової установи), що видав цей документ (у разі здобуття
вищої освіти у відокремленому підрозділі закладу вищої освіти (наукової
установи) - також назва такого підрозділу), а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та
спеціалізацію, та в певних випадках - професійну кваліфікацію.
Редакція 2015 року.
3. У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначаються назва закладу вищої освіти (наукової установи), що видав цей документ (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі закладу вищої освіти (наукової установи) - також назва такого підрозділу), назва освітньої програми, а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність (спеціальності, галузь знань - для міждисциплінарних освітніх програм), спеціалізацію та професійну кваліфікацію (у разі присвоєння).
Редакція 2019 року.
Явно у записі в дипломі допущенні помилки.
На вашу думку, такого вчителя можна прийняти на посаду?

Інший випадок.
Диплом виданий педагогічним ВНЗ у 2019 році.

Спеціальність - Середня освіта
Спеціалізація - 014.04 математика
Освітня програма математика, інформатика

Тут все записано правильно, але професійну кваліфікацію ВНЗ не присвоював. Не знали напевно як правильно вчинити.
У додатку розділ ." Професійні права" написали вчитель математики та інформатики.
Таку особу на вашу думку можна прийняти викладати математику та інформатику?