Допоможіть розібратися з старим дипломом

У дипломі вчителя зазначена кваліфікація “Магістр Біології” більше нічого. Є додаток до цього диплому де в професійних правах пише “Викладач біології та хімії”. Чи має має право такий педагог викладати тільки хімію?

Якщо цього педагогічного працівника прийняли на роботу після 5 вересня 2017 року. Це дата прийняття Закону України “Про освіту”, то він повинен здобути кваліфікацію педагогічного працівника. Більше того, він вже мав був здобути цю кваліфікацію.

 1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.
 2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

Якщо його прийняли на посаду вчителя раніше, - це фахівець Біолог з правом викладати основний предмет біологію та додатковий предмет хімію.
Ви повинні його навантажити, як мінімум 1-2 годинами біології, решта хімія.

Щоб ви розуміли є постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Згідно цього документа педагогічні дисципліні мають окремий “Шифр і найменування галузі знань”, " Код і найменування спеціальності" - 01 Освіта/Педагогіка , 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).
Тобто після всіх змін, освіту вашого вчителя не можна прирівняти до педагогічної освіти.

3 Вподобання

Якщо взяти до уваги Постанову Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 787. там не було розмежування між педагогічними спеціальностями та іншими, але тим не менше після кожної спеціальності, за якою присвоювалася педагогічна кваліфікація була зірочка - біологія* 8.04010201. Тобто ВНЗ повинен був присвоїти кваліфікацію вчителя або викладача.
Доступ до нормативно-правової бази за якою видавали документи про вищу освіту раніше, нажаль відсутній.

По теперішнім законам це точно не педагогічна освіта.
У професійному стандарті вчителя пише наступне.
2.1 Первинна професійна підготовка(Назва кваліфікації)
Для професій…особа може проходити підготовку:
За спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
За спеціальностей інших галузей знань для підготовки здобувачів вищої освіти (із присвоєнням професійної кваліфікації);
Тобто у дипломі вашого біолога, хіміка повинно писати вчитель або викладач.
Якщо ви тільки збираєтесь прийняти цю людину на роботу, то на 1 рік.

2 Вподобання

Дуже дякую.Тільки збираюся прийняти на роботу.

У цьому випадку краще піти здобути педагогічну освіту. А якщо і вступати на іншу спеціальність, то щоб у дипломі писало вчитель або викладач.

Моя особиста думка. Треба вибирати заклад вищої освіти, який у дипломі напише кваліфікацію. " Середня освіта - Біологія". І все. З цим не програєте.
Я поясню чому так вважаю. Від 2010 по 2021 рік у нас по національному класифікатору професій взагалі не було професії - вчитель закладу загальної середньої освіти. Був викладач.
У 2021 році внесли зміни. І згідно змін вже не викладач, а вчитель закладу загальної середньої освіти.
Воно ніби то нічого, але за видом економічної діяльності держава оплачує заробітну плату.
А вже у додатку до диплому, вам можуть написати “вчитель біолог”.
“Додаток є документом, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток є дійсним лише з
дипломом про вищу освіту.”

Якщо навіть раптом колись повернуться до старих законів, по диплому людина буде Педагог за спеціалізацією - біолог. Оскільки проходила навчання за професію освітні науки/педагогіка/середня освіта.

1 Вподобання

На рахунок оплати і взагалі права працювати.
Відповідно до національного класифікатора “Наказ Держстандарту України[27.07.1995 N 2]” у закладах середньої освіти, не було професії викладача (2320 | 25157 | - Вчитель середнього -навчально-виховного закладу ) , але усіх викладачів та решту фахівців, котрих приймали на посади вчителів до “Наказ Держспоживстандарту України[26.12.2005 N 3]” атестували , як таких що мають відповідну освіту. Раніше і тепер був такий пункт у атестаційних положеннях. Від 2005 по 2021 рік у школах, крім початкової освіти, не було професії вчителя, а була “Викладачі середніх навчальних закладів” . В той час усіх хто мав диплом вчителя атестували згідно тих самих пунктів атестаційних положень.
Відповідного до нового положення № 805 від 09 вересня 2022 року.
. Установити, що:

 1. кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності цим наказом, є дійсними до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з Положенням, затвердженим цим наказом;
 2. педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, продовжують працювати у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту;
  Але закон вище за положення, тому усім кого прийняли на роботу від жовтня 2017 року треба мати педагогічну освіту, чи педагогічну професійну кваліфікацію.

Підкажіть і мені, будь ласка.
Раніше вважалось, що диплом магістра - це автоматичне право викладати у коледжі.
Якщо у людини в дипломі пише просто освітня програма, наприклад, “фінанси і банківська справа” чи “облік і аудит”, але не пише, як писалось раніше, “викладач економічних дисциплін”, то чи має право така особа викладати у коледжі? У знайомого пише “інженер-гідротехнік” у дипломі магістра. Він має право викладати в технічному коледжі технічні дисципліни?
З цими законами просто голова йде обертом. :exploding_head::exploding_head::exploding_head:
А ще таке питання, виключно для своєї цікавості запитую. Якщо в людини диплом олігофренопедагога по бакалаврату, а магістратура по філології (та, що не середня освіта), то чи має право прийматись така особа в школу не на рік, а більший термін, якщо в неї є кваліфікація педагогічного працівника? Чи педагогічна кваліфікація має бути лише за тим предметом, який викладаєш? :exploding_head::exploding_head::exploding_head:

1 Вподобання
 1. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.
  Особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.
  Докладніше: Ст. 58 ЗУ Про освіту Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти від 05.09.2017 № 2145-VIII Закон України Про освіту Стаття 58 Коментар - Законодавство України 2019 рік

Освітня програма — єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Освітня програма, так само як професійні права є складовою кваліфікації. Решта, все зазвичай ніхто не бере до уваги.
По іншому кажучи, освітня прогрма розширює можливості кваліфікації. Наприклад ОП. “Біологія, хімія”. Це підготовка вчителя за основним предметом "Середня освіта(Біологія) та додатковою спеціальністю Середня освіта(Хімія). Біолог з правою викладати хімію.
Якщо це не написали у дипломі, то повинні написати в додатку.
Якщо навіть не написали ніде. Все одно ОПП дає право викладати усі дисципліни, які є у дипломі.

"А ще таке питання, виключно для своєї цікавості запитую. "
Якщо є диплом про педосвіту, то є кваліфікація педагогічного працівника.
Питання, чи так буде довго.
Підготовка вчителя включає фахові дисципліни, психолого-педагогічні дисципліни.
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми — 120 кредитів ЄКТС
Бакалавр повинен набрати 180-240 кредитів.
Тобто це фахівець філолог без необхідних 180-240 кредитів.

2 Вподобання

Почти всё поддерживаю, вот только кроме последнего абзаца.

В последнем абзаце изложено некомпетентное заявление, что магистр по другой специальности “без 180-240 кредитов бакалавра”. Для начала нужно взять оба учебных плана и сравнить кто и сколько получил кредитов по общеобразовательным дисциплинам на младших курсах, например. Также и на старших курсах могут быть общие дисциплны
Вот первый реальный пример: бывший одногруппник окончил обучение по программе бакалавра по 141 специальности и затем поступил на обучение по программе магистра 151 специальности, успешно окончив впоследствии. Но только вот разницы не “180-240 кредитов”, а всего лишь 24 кредита! Я был в курсе, ибо на 1 и 2 курсах обдумывал: “а не перевестись ли мне на другую специальность и чего и сколько придётся досдавать в таком случае?”. На 1 и 2 курсах бакалаврата наши группы (141 и 151 специальности) шли ВООБЩЕ ПО ВСЕМ дисциплинам одним потокам. В итоге - разница только в 5 (пяти) дисциплинах, которые бакалавр 141 специальности самостоятельно освоил и смог сдать вступительный экзамен по специальности в магистратуру.

Второй пример: сотрудник также окончил бакалаврат по 141 специальности, а в магистратуру поступил на 152. Разница в обсуждаемых кредитах составила ещё меньше - 18 кредитов.

И в качестве 3-го примера: открыл учебные планы бакалавров специальностей 015.24 Професійна освіта (Економіка) и 141 “Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка” (ну совсем не родственные специальности) - так у них 80 кредитов одинаковых только уже на 1-2 курсах, и есть кое-что одинаковое и на 3-4, представьте себе!

Так и в случае филологии и сурдо-, тифло- и олигофренопедагогики окажется немало общего (конечно, не настолько, как я привёл пример, но и не 180 -240 разницы). Вы лучше сначала возьмите учебные планы, сравните их и сделайте подсчет перед тем, как выдавать какие-то заключения.
Почему-то вспомнилась фраза из эпизода “Репетитора” Чехова: “— Вот-с… по-нашему, по-неученому.” Репетитор (Чехов) — Викитека

P.S. Вот просто интересно (5 лет работал учителем в школе и больше не хочется) - а вдруг, не дай Бог, понадобится. У меня диплом младшего специалиста по специальности 014.13, бакалавра - 141, магистра - 152 и 126. Вот, к примеру, если пришлось бы преподавать в техникуме дисциплины электротехнического, метрологического профиля и компьютерной инженерии, как будет расцениваться первый диплом педколледжа? Распространяется ли педагогическая квалификация для преподавания перечисленных дисциплин?

2 Вподобання

От і мені цікаво, як це все розцінювати.
У законі пише про обов’язкову пед.кваліфікацію, але ж вона може бути за іншим дипломом, правильно? Тобто олігофренопедагог має пед. освіту (кваліфікацію), то чому у випадку отримання освіти магістра-філолога він не може бути педагогічним працівником?
Я теж закінчила пед.фак., і у мене були пари загальним потоком з фізруками, трудовиками, вчителями музики, образотворчого мистецтва, дошкільними педагогами. Та ми там вчили 50% подібного хламу, який нам пхав ВНЗ, щоб заповнити навчальний план. Але кожен навчальний план завжди містить обов’язкові дисципліни. Тобто якщо людина має пед. освіту бакалавра, то хіба це не розповсюджується на інші дипломи, щоб працювати в школі?

1 Вподобання

Я можу погодитися в тому, що у нас в країні дуже погано врегульовані правила вступу з одного фаху на інший. Наприклад особа закінчила бакалаврат 12 років тому. У дипломі бакалавра їй не присвоїли педагогічну кваліфікацію. Далі не маючи бази щоб працювати вчителем вона бере диплом бакалавра і йде вступати до магістратури. Вона може піти вчитися відповідно до освіти бакалавра, де різниця у кредитах може бути як мала так і велика, але вона може вступити на зовсім інший фах де різниця у кредитах буде зашкалювати. І що тоді? Ну який це педагог?

1 Вподобання

В период по 2015 г оставались институты последипломного образования, которые готовили специалистов по другой специальности на базе имеющегося диплома специалиста. Такое обучение длилось 2 - 2.5 года и в итоге выдавался “диплом о переподготовке”. Засчитывались ранее изучаемые дисциплины, а те, которых не было в предыдущей специальности - дочитывались. И это было правильно, в отличие от нынешнего варианта, где то, что не изучалось - просто игнорируется, оправдывая тем, что "сдав вступительный экзамен по специальности в магистратуру, поступающий подтверждает, что “самостоятельно освоил недостающие дисциплины из программы бакалавра”. Вступительный экзамен то можно сдать, получив минимальный проходной бал или просто могло “повезти”: попался несложный вопрос, ответ на который догадался или просто угадал правильный вариант (экзмены проводятся в виде теста с несколькими вариантами ответов).

Во вступительной кампании 2021 г хотя бы ещё у некоторых вузов присутствовали конкурсные предложения на магистра не только со сроком обучения 1 год 4 мес. для родственных специальностей, а и со сроком обучения 1 год 10 месяцев для неродственных специальностей (1 семестр назывался “период компенсационного обучения”), где в дополнительные 30 кредитов (7-8 учебных дисциплин) было вложено доизучение дисциплин из программы бакалавра, а в 2022 г. уже не то, что такого нигде не предлагалось, так вообще поступление только по “мотивационному письму” без каких-либо экзаменов вообще и даже без намёка на “самостоятельное изучение недостающих дисциплин из программы бакалавра”.

Нынешняя ситуация с магистратурой - это результат деградационной “болонской системы” (которая воспринимается приблизительно на уровне “курсов дрессировки болонок”).

Це нормальні правила, які діють у всьому світі.
Наша система освіти з кожним роком все більше вдосконалюється. Перехресний вступ - це своєрідний формат екстерну. Нема сенсу вивчати з нуля все те саме, якщо можна перепоступити на магістратуру і отримати повноцінну іншу вищу освіту.

Ви плутаєте.
Термін навчання 1 рік 10 міс. і досі є, але це на освітньо-наукові програми. Загугліть. Є освітньо-професійні, а є освітньо-наукові програми.


Магистратура, образовательно-профессиональный уровень для неродственных специальностей, 120 кредитов, срок обучения 1 год 9 месяцев.

Также смотрите https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/2021/opp/magistr/ОП%20013%20ПОмаг.%202021.pdf
И обратите внимание на “Передумови” (стр 7):
На базі здобутого ступеня бакалавра або магістра за неспорідненою спеціальністю – за результатами вступних випробувань із конкурсних предметів та за умови успішного проходження додаткового вступного випробовування за фахом.
Обов’язковою умовою є компенсаційне навчання протягом семестру (в обсязі 30 кредитів ЄКТС).

раздел 2.1.а
ПЕРІОД КОМПЕНСАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (30 кредитів)

2.1.а. Перелік освітніх компонентів ОП компенсаційного навчання
Методика навчання ОГ «Мови і літератури»
Методика навчання математики
Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
Вступ до спеціальності
Методика навчання інформатики
Методика навчання іноземної мови
Дитяча література з методикою навчання літературного читання
Трудове навчання (практикум із методикою)
Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»

Загальний обсяг освітніх компонентів компенсаційного навчання 30 кредитів ЄКТС

Помимо 013 Початкова освіта (в качестве примера выше), аналогично и для некоторых других специальностей, в частности:
012 Дошкольное воспитание,
014 Середня освіта. Фізична культура.
016 Спеціальна освіта Логопедія

И набрали студентов (взрослых), которым понадобилось переучиться по другой специальности и не как-нибудь да побыстрее, а с получением конкретных знаний.
Дошкольники: Магістр, (012) Дошкільна освіта, Заочна, Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" |
Начальные классы: Магістр, (013) Початкова освіта, Заочна, Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" |
Физруки: Магістр, (014) Середня освіта, Заочна, Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" | Магістр, (014) Середня освіта, Заочна, Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" |
Логопеды: Магістр, (016) Спеціальна освіта, Заочна, Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" |

А также ознакомьтесь с поступлением на магистратуру ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА Срок обучения на всей заочной форме образовательно-профессионального уровня составляет 1 год 10 месяцев. https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2022/ПП_нов_01_06/додаток_1_2007.pdf Читать со страницы 7.
Можете встретить и другие уч. заведения со сроком обучения 1 год 9 мес (1 год 10 мес.). Так, в частности, лично я интересовался магистерской специальностью 125 Кибербезопасность в ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - тоже 1 год 9 мес. на заочном для образовательно-профессионального уровня.

У більшості вузів поняття “неспоріднена спеціальність” не впливає на термін навчання в магістратурі, просто при вступі здається додатковий іспит за бакалаврат. Я двічі поступала в магістратуру на “неспоріднену спеціальність” і вчилась разом з тими, хто закінчив бакалаврат цієї спеціальності, термін 1 рік 4 місяці. Наприклад, коли я поступала на фінансовий менеджмент, то тоді спорідненою рахувалась банківська справа, хоча це трохи різні напрямки… В інший рік вступу в мій виш спорідненими рахувалась спеціальності однієї галузі: 01, 02 і тд. Нюанс був в тому, що економіка 05 і психологія 05 не були тоді споріднені. Ціна на навчання на неспорідненій спеціальності була вища, хоча всі вчились в одній групі. Ось така хитра політика)
Оці всі “допрацювання бакалаврату”, на які Ви посилаєтесь, є просто забаганками ВНЗ, бо там пише, що вони присвоюють додаткову кваліфікацію, а на це треба і відповідна підготовка. Це по типу як 2 освіти в один диплом - вчитель початкових класів і вчитель музики, наприклад, щоб не вчитись на це окремо. В інші ВНЗ на початкову освіту в магістратуру таких термінів нема, бо і програма зовсім не така. Я знаю, бо вивчала, куди б то поступити.
І, до речі, поняття освітньо-наукової програми дійсно є, бо я бачила магістратуру з тієї ж спеціальності з різним терміном навчання. Професійна була на 1 рік і 4 міс., наукова на 1 рік і 10 міс. Не вникала, в чому різниця. Можливо, підготовка до аспірантури. :slightly_smiling_face:

https://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/mahistr/2345-op-mahistr-2022-rik-vprovadzhennia

Почитайте вимоги до вступу і терміни навчання