Зміни вимог до вступників у магістратуру

З 2021 року згідно Умов вступу затверджених Міністерством освіти і науки України та згідно з Правилами прийому ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», вступники ОС «Бакалавр», для вступу на ОС «Магістр» на всі спеціальності повинні проходити ЄВІ (єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра).

Реєстрація на ЄВІ здійснюється закладом вищої освіти за фактом подачі вступником необхідних документів (Паспорт 1,2,11 сторінки, ідентифікаційного коду, 6-ть фото карток 3*4, диплом (для випускників попередніх років). Реєстрація буде проходити з 11 травня по 3 червня, за фактом реєстрації абітурієнт отримує екзаменаційного листа з яким 31 червня прибуває на місце проходження ЄВІ, місце проведення визначається Українським центром забезпечення якості освіти. Містами проходження можуть бути міста обласного значення яке обирається абітурієнтом.

Вступники які вже мають вищу освіту (ОС «Спеціаліст» або «Магістр»), звільняться від проходження ЄВІ (окрім спеціальності 081 «Право»), такі абітурієнти вступають до МЕГУ за внутрішніми вступними іспитами (складається вступний іспит з іноземної мови та фаху в університеті).

Окремі вимоги встановлюються для вступу на спеціальність 081 «Право», з 2021 року для даної спеціальності відмінена можливість перехресного вступу. На ОС «Магістр» спеціальності 081 «Право» можуть вступати тільки випускники спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Для вступу абітурієнтам необхідно скласти ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання).

На ЄФВВ також реєструє заклад вищої освіти за фактом подачі абітурієнтом необхідних документів.

Прохідний бал для вступу на ОС «Магістра» до МЕГУ складає 100 балів.

1 Симпатія