Результати голосування при атестації

Яким повинно бути рішення атестаційної комісіі, при наступних результатах голосування: з 12 членів комісії : 3 - за, 2-проти, 7 - утрималося? Як враховувати голос “утримався”?

Скажіть своїй АК, що голосування має бути ,за’’ або ,проти’’, без ,утримався’’. Якщо вони не бажають приймати рішення, тобто уникають прийняття рішення, то склад комісії має бути змінено. Суть роботи АК саме в прийнятті рішень, а не ховання по кущах. Тому, або голосують, або ідуть зі складу АК.
Лише член АК, який атестуєтеся, не голосує щодо себе.

Ще член АК, який має особливу думку, може викласти її письмово, але проголосувати зобов’язаний.

Тут палиця з двома кінцями.

З одного боку, я теж прихильник конкретики в процесі голосування. Цього року довелося проводити засідання атестаційної комісії, тож пропонував членам голосувати “за” або “проти”.

З іншого боку, зразок атестаційного листа, що є додатком до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, містить такі результати голосування:

кількість голосів: за _________, проти _________, утримались ________.

Звідки взято зразок?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Так, я вже бачив. Але це суперечить п.3.12 Типового положення про атестацію. Бо в зазначеному вище випадку ніколи не буде більшості від присутніх на засіданні, а отже рішення не прийнято.

І якщо так часто утримуватися, то можна завалити роботу більшості АК

Я з Вами згоден, тому націлюю своїх колег обирати з двох варіантів - “за” чи “проти”. Наскільки мені відомо, у нашому закладі голосування завжди відбувалося саме так. Але ось заповнював атестаційні листи і замислився… :slightly_smiling_face: