Категорія спеціаліст

Чи можна присвоїти категорію “спеціаліст” вчителю з дипломом бакалавра?

Так, але не більше…

Дякую за відповідь, та виникло ще одне запитання. В Типовому положенні про атестацію (Розділ 4, пункт 4.3) написано, що кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою
Чи ця норма вже втратила чинність?

Ні, не втратила чинність. Ви встановлюєте працівнику тарифний розряд чи підтверджуєте і пишете про відповідність займаній посаді.
Про присвоєння категорії дійсно не пишете.