Перелік предметів які виставляються у додаток до свідотства за 9 клас

Підкажіть яким документом керуватися при заповненні додатків до свідотств за 9 клас?
Цікавить список предметів, які вносяться та порядок їх запису.
У нас відсутня початкова ланка і частково середня, діти навчаються з 8 класу і список предметів в особових справах у всіх різний. Крім того, в 8 класі читався курс Креслення, а в 9 його відмініли. Чи ставимо ми його?
Будь ласка надайте посилання на постанови або накази, які все це пояснюють. Дякую!

Ви можете внести в додаток лише ті предмети, які діти закінчили вивчати в 9 класі. Це не буде помилкою.

1 Симпатія

Якими документами керуватися? не можу знайти жодних рекомендацій для заповнення додатків до свідоцтв

1 Симпатія

Доброї ночі! Підкажіть, будь ласка, як трактувати ось цей витяг із листа МОН: “Учні дев’ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують свідоцтво про базову середню освіту, а учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали у дев’ятому класі, мають результати навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня, - свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою”. А як виставляти оцінки в додаток дев’ятикласникам, які одержать звичайні свідоцтва: лише за 9-тий клас чи за основну школу?