Домашнє навчання

Як проводити контрольні роботи з учнем, що знаходиться на домашньому навчанні? У свій вільний час?

Ви маєте на увазі учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?

У пункті 6 розділу ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти читаємо:

Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове (семестрове/піврічне та річне), а також атестацію.

Завдання для підсумкового оцінювання та атестації здобувачів освіти складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах з окремих предметів, а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом.

У пункті 7 цього ж розділу сказано:

Навчальний час для проведення оцінювання визначає заклад освіти … Навчальний час для проведення оцінювання визначається з урахуванням вимог до організації освітнього процесу відповідно до державних санітарних правил і норм.

Хоча пункт 7 стосується початкової освіти, все ж таки очевидно, что таке оцінювання проводиться в робочий час, адже робочий час вчителя - це не лише уроки.

У пункті 2 розділу V уточнюється:

Для екстернів і здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою відводиться:

на проведення підсумкового, формувального оцінювання - 1 академічна година з кожного навчального предмета, завершального (підсумкового) оцінювання - 1-2 академічні години;

на перевірку письмових робіт - 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин, 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших навчальних предметів.

Зрозуміло. Але, якщо в майбутньому багато учнів перейдуть на сімейну форму, вчитель буде витрачати більше часу. Немає норм. Заробітну плату нам нараховують по годинах.

Там у пункті 1 розділу V є така цікавинка:

Інші види діяльності педагогічних працівників щодо організації здобуття освіти за індивідуальною формою (розроблення індивідуального навчального плану, підготовка та проведення оцінювання навчальних досягнень тощо) заклад освіти може оплачувати за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством.

Дякую. Розвеселили. На інші джерела варто сподіватися.:joy:

Все оплачується. Деталі тут https://www.pedrada.com.ua/article/2852-domashn-navchannya-uchnv-yak-oplachuvati-robotu-vchitelv