Перевірка зум-уроків

Управління освіти робить запит на коди доступу до зум-уроків учителів і навіть хвилин спілкування з класом класних керівників, щоб пересвідчитися у факті проведення/непроведення онлайн-уроків та їхньої якості. Наскільки це правомірно і чи в межах компетенції органу управління?

Пересвідчитися у факті проведення/непроведення онлайн-уроків та перевірити їхню якість має право (і навіть зобов’язаний) керівник навчального закладу.

У пункті 12 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти чітко прописано:

Керівник закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм. Спосіб організації такого контролю схвалюється педагогічною радою закладу освіти.

Крім того, у пункті 6 Розділу ІV читаємо:

Заклади освіти, які організовують дистанційне навчання, мають включати до внутрішньої системи забезпечення якості освіти механізм моніторингу та контролю якості дистанційного навчання.

Звичайно, слід розумути, що мова також іде про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, оскільки розділи І і ІV є загальними.

У будь-якому випадку, жодної згадки про контроль з боку департаментів (управлінь, відділів тощо) немає.

3 Симпатії

Переглядаючи Форму спостереження за проведенням навчального заняття в режимі онлайн із використанням технологій дистанційного навчання, побачив таку пораду експерту, який бере участь в інституційному аудиті:

Здійснювати спостереження за навчальним заняттям в режимі онлайн ми можемо лише за згодою керівництва закладу освіти і вчителя.

Ще раз переконуємося у тому, що управління освіти однозначно не може вимагати коди доступу до уроків у Zoom, якщо навіть під час інституційного аудиту має бути дозвіл від учителя.

1 Симпатія