Підвищення кваліфкації

Добрий день! Вчитель навчається у закладі вищої освіти (магістратура). Чи потрібно йому підвищувати кваліфікацію щороку( т.т за 2020 рік) вебінарами, тренінгами згідно постанови № 800 від 21.08.2019р. Дякую

Прочитаймо окремі пункти Порядку:

26. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти визначаються педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти.

30. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників.

1 Симпатія

Так і є. Звісно, що в роки навчання та отримання диплома, курси не потрібні.