Не фахівець та не спеціаліст

Чи можна працювати вчителем хімії, якщо є студентом пед вузу за напрямком "“Трудове навчання, інформатика” та маючи курсу підвищення кваліфікації з хімії? Але бакалавр не педагога.

Щоб працювати вчителем в принципі, потрібно мати вищу або фахову передвищу освіту. Якщо маєте диплом з такою освітою, то можна. Без педагогічної освіти 1 рік.

Працюючи в школі секретарем в листопаді 2018 р. була призначена на посаду вчителя хімії та біології . за сумісництвом у зв’язку із звільненням основного працівника, а з 03.01.2019 року призначена на посаду вчителя хімії та біології. За дипломом маю кваліфікацію бакалавра технолога та отримала базову вищу освіту за напрямком «Харчові технології та інженерія». Згідно додатку до диплому вивчала 5 видів хімії (неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична і колоїдна хімія, біохімія). На даний момент маю курси за напрямками: «Хімія», «Біологія», «Природознавство» від 26.12.2018р., сертифікат «Академічна доброчесність». за проектом EdEra.
Зараз студентка рівня вищої освіти Магістр групи СО факультету початкової, технологічної та професійної освіти згідно довідки Державного вищого навчального закладу. Але начальник відділу освіти не пропускає мене до тарифікації, бо я не є кваліфікованим педагогом – вчителем хімії, а вимагає, що б я працювала по заміні 2 місяці і складала іспит з хімії. То як мені бути? В Законі “Про освіту” визначено, що є можливість залучати до викладання людину, яка має фахову освіту.

Начальник відділу освіти - некомпетентна людина.
Закон України ,Про повну загальну середню освіту’’
Стаття 22. Педагогічні працівники

  1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Окрім цього, опрацюйте статтю 59 Закону України ,Про освіту’’. Там більш детальне і розлоге пояснення.
Однозначно - ніякого екзамена начальнику відділу освіти ви здавати не повинні, як і працювати на заміні. Він перевищив свої службові повноваження і взагалі не має права втручатися в роботу та кадрову політику закладу.

2 Симпатії

Працюю вчителем хімії за 10 тарифним розядом, встановленим за освітою бакалавра, не фахівець - технолог. В 2020р. отримала диплом магістра - викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій. Учитель техологій, профільного навчання і методики навчання технологій. Учитель інформатики. 11 тарифний розряд не встановлюють, мотивуючи необхідністю проходження атестації як вчителя хімії або пропонують звільнитися з посади вчителя хімії і прийти на 11 тарифний розряд вчителем інформатики або технологій. Як бути?

А что мешает пройти аттестацию по химии и доказать, что вы имеете право преподавать ?

Установлення 11 тарифного розряду вчителю із дипломом магістра аргументую приміткою до додатка 6 наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, за якою: фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра, установлюють 9-й (нині, відповідно, 11-й) тарифний розряд (відповідно до професійної кваліфікації – Викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій. Учитель технологій, профільного навчання і креслення. Учитель інформатики). Таким чином, особа, після закінчення педагогічного ВНЗ має освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на підставі абз. 2 приміток до додатка 6 до наказу № 557 з встановленням 9-й (11-й) тарифного розряду

Але виникло питання, що необхідно було в жовтні 2020р. Ячмінь Ю.Ю. внести до атестаційного списку і провести атестацію в 2021р. для встановлення розряду спеціаліст 11 тарифного розряду. Згідно з нормами наказу № 557 тарифні розряди встановлюють педагогічним працівникам за результатами атестації. Між тим, згідно з п. 3.18 Типового положення № 930 осіб, прийнятих на посади педагогічних працівників після закінчення ВНЗ, атестують не раніше ніж після двох років роботи на посаді, але в Ячмінь Ю.Ю. є два роки роботи та на момент створення атестаційних списків не було документа про освіту.

11 тарифний розряд встановлюється по диплому особам, що мають освіту магістра.
Ніякої атестації на треба на це.
Встановлює керівник закладу своїм наказом на основі копії диплома.