Атестація сертифікат НУШ

Вчитель початкових класів пройшла позачергову атестацію у 2018 році (стаж на посаді 8 років), ій встановлено вищу категорію. В минулому році пройшла сертифікацію НУШ і отримує 20% доплати. В 2020-21 навчальному році подає заяву на позачергову атестацію на встановлення звання “старший учитель”, мотивуючи тим, що вона має на це право, оскільки успішно сертифікувалася. Чи може атестаційна комісія не прийняти заяву на позачергову атестацію?

Сертифікація не НУШ, а вчителів початкових класів.
Вона навіть не повинна писати ніякої заяви, бо заява на присвоєння звання не пишеться. Керівник закладу освіти має оформити відповідне подання на присвоєння звання до 10 жовтня і внести в списки на атестацію і він зобов’язаний це зробити, оскільки педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію присвоєння наступної категорії та/або звання гарантує Закон ,Про повну загальну середню освіту’’, стаття 49, пункт 7.