Навчання в двох закладах на державному

Я студент 3-го курсу в коледжі здобуваю освіту ступеня “молодший спеціаліст” на державному, поступила на перший курс на ступень “бакалавра” теж на державне, але мені позвонили з університету та повідомили що я не можу навчатись одночасно в двох навчальних закладах на державному, чи так це і що мені робити?

Выбирать, где у вас будет - одна - учеба на бюджете.

Раздел 3, пункт 8.
“Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра.”