Наслідки непроходження чергової атестації

Педагогічний працівник пройшов чергову атестацію в 2011 році і йому була підтверджена кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”.
В 2016 році і по даний час педагогічний працівник чергову атестацію не проходив.
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників та Законом України “Про освіту” наслідки непроходження чергової атестації не передбачені. За яким розрядом повинна проводитися оплата праці педагогічного працівника, якому в 2011 році була підтверджена кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, але який по даний час не пройшов чергову атестацію, а відповідно до п. 3.20. Типового положення про атестацію “Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання”.
Тобто, якщо “встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання” зберігаються до наступної чергової атестації, то за якою кваліфікаційною категорією та тарифним розрядом має проводитися нарахування заробітної плати педагогічному працівнику, який з 2016 року по даний час не пройшов чергову атестацію? Якими нормативними документами це передбачено? Дякую за відповідь

Чому працівник не атестувався протягом стількох років?

Недопрацювання адміністрації училища. Умисне чи неумисне - невідомо.

Працівника мали атестувати, хоче він того чи ні. Якщо він не атестувався без поважних причин, та ще й протягом 4! років, то наслідки рано чи пізно будуть. Йому взагалі не мали право здійснювати оплату. Зараз буде створена атестаційна комісія, ставте це питання негайно на її розгляд. Кошти, отримані протягом цих років можуть вирахувати, а відповідальні особи понесуть покарання: штрафи чи догани, чи те і те.

Так, згоден. Але якими нормативно-правовими актами слід керуватися при зниженні тарифного розряду з 14до 11.

Пане Volodyvyr1, то якими ж нормативно-правовими актами слід керуватися, щоб знизити тарифний розряд з 14 на 11, та чи вправі такий наказ видати директор?

Я взагалі не розумію, як такий працівник працює на роботі. Але оскільки в нього немає чинного атестаційного листа, який би вказував на його атестацію і категорію, то в нього є лише диплом про освіту, за яким можна йому нарахувати зарплату за 11 т.р. Директор і має видати такий наказ.

Абсолютно логічно, що саме так і має бути, але в даному випадку необхідно дотримуватися спеціально-дозвільного (чи дозвільного) принципу— «заборонено все, що прямо не дозволено законом», або, інакше кажучи, «дозволено лише те, що прямо передбачено законом». Тобто, даний принцип, поширюючи свій нормативний вплив на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суттєво обмежує цих суб’єктів у виборі варіантів чи моделі своєї поведінки. Адже вони зобов’язані діяти лише таким чином та у такий спосіб, як це прямо передбачено конституційно-правовими нормами і лише в межах закріпленої за ними компетенції. Вчинення ж державним органом чи його посадовою особою дій у межах компетенції, але непередбаченим способом, у непередбаченій законом формі або з виходом за межі компетенції є підставою для визнання таких дій та правових актів, прийнятих у процесі їх здійснення, неправомірними та незаконними і відповідно — підставою для притягнення таких суб’єктів до конституційно-правової відповідальності.
Ні в Положенні про атестацію, ні в Законі “Про освіту” наслідки непроходження атестації не передбачені. От в тому і питання: чи є нормативно-правові акти, які передбачають наслідки непроходження чергової атестації. Інакше неатестована особа оскаржить наказ директора до суду і директор не зможе пояснити чим він керувався при зниженні тарифного розряду та щей вимушений буде платити моральну шкоду та судові витрати.

Можна подати запит в МОН. Але тут однозначно порушення з боку керівництва. Тому знайдіть посилання на електронні запити і запитайте. І ще. Якщо ви зараз зберете АК і приймете відповідне рішення, а тоді наказ, то вже суд не допоможе.