Погодження календарних планів

Чи погоджує заступник директора календарне планування вчителю після перевірки на відповідність навчальній програмі?