Додаткові оплачувані відпустки на дітей віком до 15 років

Якщо працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено ст. 24 Закону України «Про відпустки».
Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівників, які мають дітей. Роз’ясніть будь-ласка чи можна використати будь-коли, не залежно від віку дітей?

Якщо ви не використали цю відпустку у свій час, то вона ,не згоріла’’. Ви маєте право її використати в будь-який час. Але, якщо ви педагогічний працівник, то використати її можете в канікулярний період. Нехай навіть це відпустка десятирічної давності.

2 Симпатії

Відмова директора школи у наданні додаткової оплачуваної відпустки на дітей віком до 15 років, у зв’язку з тим, до діти старші за 15 років.
Який документ унормовує той факт, що відпустка немає строку давності і використати її можна в будь-який період?

Так ви ж самі наводили документи у своєму першому запитанні

1 Симпатія

Чи є правильним доплати за керівництво головам шкільних методичних об’єднань?
Чи не є це порушенням фінансової дисципліни? На основі яких документів здійснюється ця оплата?

На основі інструкції 102

Щось не дуже зрозумів.

В інструкції 102 не встановлено доплати за керування методичними об’єднаннями, створеними в ззсо. Вони взагалі можуть і не створюватися
Тому підстави для встановлення таких доплат справді виглядають сумнівно
Статтею 39 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV

передбачено, що у загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування. Методичні ж комісії створюються переважно при професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації для оновлення змісту навчання та виховання, унесення відповідних коригувань до робочих планів навчальних планів і програм, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів, проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, розробки методичних рекомендацій, вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналізу цієї роботи.

На виконання

постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25.08.2004 р. № 1096 до основного нормативного документа, за яким здійснюється оплата праці працівників освіти, — наказу Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118 було внесено зміни щодо встановлення працівникам доплати за керівництво предметними (цикловими) та методичними комісіями у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — II рівня акредитації в розмірі 10 — 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) .

Слід зауважити, що доплата здійснюється лише за керівництво предметними (цикловими) та методичними комісіями, а

за керівництво методичними об’єднаннями така доплата не встановлюється .

Які функції має керівництво предметними (цикловими) та методичними комісіями у загальноосвітніх школа?Яка різниця між керівництво предметними (цикловими) та методичними комісіями та головами шкільних методичних об’єднань ?

Предметних (циклових) та методичних комісій у школах немає. От і вся різниця.

Я-вчитель,маю 2 дітей:доньку 9 років та сина, якому 5 січня виповнилося 15 років. Чи маю право на соц.відпустку у цьому році?

Так, у рік виповнення 15 років дитини, особа також має право на відпустку додаткову.

Підкажіть, будь-ласка. Маю двох дітей. Старшому синові 15 років виповнилося в серпні 2019 року. Чи можу в березні ще взяти додаткову відпустку?

Якщо за 2019 рік ви не брали цю відпустку, то можете, якщо ж брали, то ні

Я її брала коли йому ще не виповнилося 15. Це було у травні.

Тоді все,…

1 Симпатія