Оплата за звання старший викладач у коледжах та технікумах

Чому у коледжах та технікумах при атестації на присвоєння звання старший викладач не поширюється норма оплати 10% за таке звання??? Ми також готуємо студентів на базі 9 класів, як в школі та профтех!!! Але вже 13 років я не отримою доплату за звання Старший викладач, коли мої минулі колегі по профтех в іншому училищі отримають таку доплату!!!

П.24 Інструкції 102 не дозволяє підвищити на 10% тарифну ставку старшого викладача зво І-ІІ рівня акредитації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93/page2