Створення механізму швидких змін учбових програм та учбового контенту

Для того щоб освіта встигала за змінами у суспільстві, вона має бути динамічною та
мати системний механізм швидкої трансформації учбових курсів та учбових програм.
Відсутність такого механізму призводить до застою та деградації.
Хотілось би отримати різні думки експертів, фахівців та практиків на цю проблему.