Медогляди в школі

Які мед.документи повинні оформлювати працівники школи?
Я так розумію, що всі мають оформити:

  1. особисті мед книжки (форма 1-омк, Порядок проведення таких оглядів міститься у Наказі МОЗ України від 23 липня 2002 р. №280
  2. Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я (форма N 140-5/о, [Наказ Міністерства охорони здоров’я України
    28 липня 2014 року N 527](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25736.html + * Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.
  3. ДОВІДКА про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465)
    Наркологічний огляд працівники навчальних закладів не проходять.
    Все вірно?