Розподіл класів на групи

При викладанні предмету “Захист Вітчизни” , як здійснюється поділ на групи дівчат, хлопців, якщо кількість учнів у класі меньше 28? Дякую.

Поділ здійснюється лише, якщо в класі не менше 5 осіб хлопців та не менше 5 дівчат

Якими документами можна апелювати при вирішенні цього питання?

https://dostup.pravda.com.ua/request/podil_klasiv_na_ghrupi_pri_vivch