Переведення на магістратурі з одного факультету на інший (за спорідненою спеціальністю)

Вітаю!

Підкажіть, будь-ласка , чи можна перевестись на 1 курсі магістратури з одного факультету на інший?
В цьому році я закінчила університет і здобула кваліфікацію: бакалавр за спеціальністю: Практична психологія. Професійна кваліфікація Практичний психолог. Педагог соціальний.
І вступила до магістратури за спорідненою спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект).
Чи маю я право перевестись на спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) або 053 Психологія?
Заздалегідь дякую!

Теж цікавить відповідь на це питання

Переведення студентів, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та магістр, з
однієї спеціальності на іншу не допускаються.
Ректори вищих закладів освіти, мають право розглядати, як
виняток, питання переведення з одного вищого закладу освіти до
іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які
навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - спеціаліст та
магістр, тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності,
за якими здійснювалась їх підготовка.
9. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти
забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть
розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму
підпорядкуванні вищі заклади освіти.