Чи можлива атестація без проходження курсів?

Вчитель атестований в березні 2019р., з умовою проходження курсів в жовтні 2019р. Коли повинен бути перерахунок заробітної плати? З 1 квітня 19р. чи з 1 листопада 2019р?

Так не можна атестувати. Курси - обов’язкова умова атестації. З умовою можна атестувати, коли у вчителя є певні недоліки в роботі.
Немає курсів - немає атестації, або робочого місця.
Варто було перенести на рік.

Комісія перевищила свої повноваження, проатестувати без курсів, працівнику варто пройти курси.

З дня отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації (відповідно пишеться наказ і передається в бухгалтерію).

Ідеться не про день отримання свідоцтва, а про неправомірність атестації за відсутності курсів.

Пане Володимир, прокоментуйте, буль ласка, п. 3.17. Оскільки він йде за тим пунктом 3.16, який говорить про обов’язковість підвищення кваліфікації на момент прийняття рішення ат. комісією щоб визнати відповідність посаді, яку займає педагогічний працівник, то, логічно, враховуючи причини відсутності підвищення кваліфікації (вони можуть бути досить вагомими), чи ат. комісія не може прийняти рішення про атестацію “за умови” проходження курсів з зазначеним строком на майбутнє (впродовж року, наприклад)? Дайте, будь ласка коментар з цього питання. Дякую.

Не може атестувати за умови при відсутності курсів. Не можна трактувати Положення по-іншому. Є чітка і недвозначна вимога - наявність курсів на момент атестації. Все. За умови можна атестувати в разі наявних незначних недоліків у роботі, на які дається термін на виправлення. Але це не можуть бути курси. Ви ж не проатестуєте людину на ІІ категорію “за умови” отримання диплому через півроку, рік.

На час атестації курси є, їх термін дії до квітня 2020року. Педагог відмовляється проходити далі курси. Як діяти атестаційній комісії другого рівня? Як має діяти адміністрація закладу? Прошу допомогти

За змістом пункту 3.17 Типового положення атестаційна комісія може прийняти рішення про атестацію за умови усунення певних недоліків лише на відповідність займаній посаді. Не допускається прийняття рішення атестаційною комісією про визнання педагогічного працівника таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії чи встановленому тарифному розряді або присвоюють кваліфікаційну категорію (встановлюють високий тарифний розряд) за умови виконання певних заходів або усунення певних недоліків у роботі.

Крім того, необхідно враховувати, що визнання працівника таким, що відповідає займаній посаді умовно, є крайньою мірою і може застосовуватися лише до працівників, які не мали або у встановленому порядку позбавлені раніше присвоєних кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) та педагогічних звань. Не може прийматися рішення атестаційною комісією про визнання вчителя другої, першої, вищої кваліфікаційної категорії або педагогічного працівника з високим тарифним розрядом таким, що відповідає займаній посаді, за умови виконання ним певних заходів.

У разі прийняття рішення про умовну атестацію педагогічного працівника на відповідність займаній посаді, у резолютивній частині атестаційного листа зазначається: 1. Визнати (посада, П. І. Б.) таким, що відповідає займаній посаді, за умови виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією; 2. З метою усунення виявлених порушень у організації професійної діяльності (П. І. Б) необхідно: (перераховуються запропоновані заходи); 3. Заслухати виконання (П. І. Б) заходів, запропонованих атестаційною комісією, у (зазначається строк проведення повторної атестації").

Після прийняття рішення “відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії” до плану роботи атестаційної комісії вносяться корективи, відповідно до яких у визначений строк має бути проведено повторне засідання комісії, на якому заслуховуватиметься виконання ним рекомендацій комісії та прийматиметься рішення про відповідність його займаній посаді.

До проведення засідання керівник закладу вносить до комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у період з часу останньої атестації та про усунення ним недоліків, на які зазначено у рішенні атестаційної комісії. Таке засідання проводиться у строк, визначений попереднім рішенням, який може не відповідати строкам, зазначеним у пункті 3.8 Типового положення.

За результатами повторного засідання атестаційна комісія може прийняти лише два рішення: відповідає або не відповідає займаній посаді.

Якщо атестаційна комісія приходить до висновку, що працівником виконано рекомендації і усунені виявлені недоліки, вона приймає рішення про відповідність працівника займаній посаді та присвоює кваліфікаційну категорію або встановлює відповідний тарифний розряд. Датою останньої атестації вважається день прийняття рішення про відповідність займаній посаді.

За таких підстав, якщо атестаційною комісією не виявлено недоліків у роботі педагогічного працівника, який не завершив проходження курсів підвищення кваліфікації, вона не може приймати рішення про відповідність такого працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

1 Симпатія

Знайдіть лист МОН 02.12.2016 N 2/3-13-2633-16 Щодо атестації педагогічних працівників

У визначений строк має бути проведено повторне засідання комісії, на якому заслуховуватиметься виконання ним рекомендацій комісії та прийматиметься рішення про відповідність його займаній посаді

Якщо на момент атестації у працівника є наявні чинні курси, то жодної законної претензії ви йому виставити не зможете. Навіть, якщо дія цих курсів закінчується на другий день після останнього засідання АК.

2 Симпатії

Моваи нет про диплом. Ми тут про ПІСЛЯДИПЛОМНУ освіту.

Атестаційна комісія не може позитивно атестувати працівника за відсутності курсів. І ніяких умов. Підвищення кваліфікації - обов’язкова умова. Все. Немає курсів - треба переносити атестацію.