Чи можлива атестація без проходження курсів?

Вчитель атестований в березні 2019р., з умовою проходження курсів в жовтні 2019р. Коли повинен бути перерахунок заробітної плати? З 1 квітня 19р. чи з 1 листопада 2019р?

Так не можна атестувати. Курси - обов’язкова умова атестації. З умовою можна атестувати, коли у вчителя є певні недоліки в роботі.
Немає курсів - немає атестації, або робочого місця.
Варто було перенести на рік.

Комісія перевищила свої повноваження, проатестувати без курсів, працівнику варто пройти курси.

З дня отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації (відповідно пишеться наказ і передається в бухгалтерію).

Ідеться не про день отримання свідоцтва, а про неправомірність атестації за відсутності курсів.