Щорічна відпустка після дикрету

Доброго дня! Працюю в школі 6 років, з 20 березня йду в дикретну відпустку. Скажіть будь ласка коли мені можна взяти основну відпустку? Та які виплати мені повинні виплатити?

Після декретної відразу. Можна було навіть поділити - частину взяти до декрету, частину після. Отже, після цієї відпустки підете в основну відпустку повної тривалості, отримаєте відпускні, оздоровчі, а далі будете думати, чи виходити, чи йти у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, чи комбінувати.

2 Симпатії

Доброго дня! 20 липня у мене закінчився лікарняний у звязку з вагітністю та пологами, після нього я взяла основну тарифну відпустку на 56 днів. Мені було виплачено відпускні та оздоровчі. Тепер мені телефонують з роботи та вимагають щоб я повернула відпускні за один місяць і написала заяву на декрет на 3 роки, а цей місяць мені перенесуть після декрету. Чи маю я право відмовитися?

Маєте, спокійно добуваєте основну відпустку, а далі або виходите на роботу, або заява на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Але примусити бути у цій відпустці не може ніхто. Хочете - йдете, не хочете - працюєте. Тим хто телефонує, передайте вчити законодавство.

Директор телефонує спираючись на те що з 25 серпня вона взяла вчителя на моє місце, тому за її словами я повинна з 25 серпня піти у відпустку по догляду за дитиною і відповідно повернути виплечені мені відпускні. Дякую вам за допомогу!

Щорічна основна відпустка одразу після декрету: чи має право роботодавець відмовити працівниці

Надання всім працівникам щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією їх права на відпочинок, яке закріплене статтею 45 Конституції України.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу .

При цьому повідомляємо, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Водночас є категорії працівників, які мають право отримати щорічні відпустки у зручний для них час. Так, щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї.

Роботодавцю рекомендується вести облік працівників, які мають право на використання відпустки у зручний для них час, щоб на початковому етапі складання графіка відпусток з’ясувати побажання щодо використання відпустки та з урахуванням цього скласти графік. Зміну термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути проведено за узгодженням сторін трудового договору і за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорічну відпустку.

Згідно з пунктом 4 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 (далі – Порядок), перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України «Про відпустки».

Відповідно до частини 2 статті 80 Кодексу законів про працю України та частини 2 статті 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена, зокрема, у разі настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України «Про відпустки» (частина 4 статті 80 Кодексу законів про працю України та частина 4 статті 11 Закону України «Про відпустки»).

У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.

Отже, роботодавець зобов’язаний за заявою жінки надати їй щорічну відпустку безпосередньо перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї незалежно від тривалості її роботи протягом поточного робочого року. Якщо жінка вирішила приєднати невикористану частину щорічної відпустки після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, керівник зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про надання їй щорічної відпустки. У такому разі наказ (розпорядження) про надання жінці відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має бути видано після закінчення невикористаної частини щорічної відпустки.

Ні в якому разі не повертайте відпускних. Дії і вимоги директора незаконні.