Обсяги державного замовлення

Може хтось роз’яснить… На сайтах ЄДЕБО та Вступ.ОСВІТА.UA почали з’являтися конкурсні пропозиції закладів вищої освіти. В окремих випадках вже зазначено і “Ліцензійний обсяг”, і “Обсяг на контракт”. Деколи обсяг на контракт менший чим ліцензований обсяг. Чи це означає, що різниця цих обсягів є “Максимальним обсягом державного замовлення”? Якщо так, то як же бути з постановою КМУ, яка затверджує “обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів…” на конкретний рік? Бо на цей (2020) рік такої постанови поки немає.

Обсяг державного замовлення прив’язаний до спеціальності, ліцензійний обсяг також прив’язаний до спеціальності, а в ЄДЕБО зазначається частка ліцензійного обсягу виділеного на окрему освітню програму. Своїми словами: у межах однієї спеціальності може бути кілька освітніх програм.