Чи впливає на розподіл годин виховна робота учителя?

Якщо у школі два учителі української мови та л-ри, як поділити між ними години, якщо обоє прийняті на посаду вчителя української мови та літератури? Категорія однакова. Обоє прийняті на повне тижневе навантаження. Чи має значення при розподілі годин виховна робота учителя?

Згідно з п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, при наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі, з дотриманням при цьому Кодексу законів про працю України (КзпП України).

ст. 2-1 КЗпП України забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від соціального і майнового стану, статі та з інших обставин.

Ви можете вимагати рівності до всіх працівників - а тоже години повинні будти розділені порівну.

Але, закон вимагає надати вам ставку! Якщо години з даного предмету більше, то у такому випадку розподіл не регламентується.

Виховна робота тут ні до чого. Якщо обоє працівників прийняті на цю посаду на повне тижневе навантаження, а годин такої кількості немає, то адміністрація зобов’язана довантажити іншими годинами до повного навантаження. Якщо немає змоги забезпечити повним тижневим навантаженням і працівник не бажає писати заяву про неповне тижневе навантаження, тоді відбувається скорочення працівників. Адміністрація має повідомити про це не пізніш, ніж за два місяці. На роботі залишається більш кваліфікований працівник.
І останнє. Переваг при розподілі тижневого навантаження не має ніхто.

Дуже Вам вдячна за вичерпну відповідь!