Робота після декрету

Добрый день, подскажите пожалуйста вот я знаю что находясь в декретном отпуске до трехлетнего возраста ребенка сохраняется должность на работе, а если находишься ещё+ 1 год из за состояния ребенка, то в этом случае сохраняется ли должность с которой ушел в декрет? Или же организация предоставляет другую должность?

А вы могли бы подсказать что это за закон, чтобы можно было на него опереться

Щодо збереження місця роботи за жінкою,
яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до шести років

ПИТАННЯ: Чи зберігається місце роботи за жінкою, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до шести років, якщо на її місце прийнято іншого працівника?

ВІДПОВІДЬ: Так, зберігається. Чинним законодавством не передбачено можливості укладення трудового договору без надання працівникові місця роботи або посади. У трудовому договорі обумовлюються найважливіші умови праці, зокрема, місце роботи (посада), розмір заробітної плати. Скорочення місця роботи (посади) призводить до припинення дії трудового договору, а отже - до звільнення працівника за пунктом 1 статті 40 КЗпП або до переведення його на інше місце роботи (ст. 32 КЗпП), тобто до зміни істотних умов праці. Якщо колишні істотні умови праці зберегти неможливо, продовження роботи в нових умовах відбувається лише за письмової згоди працівника. У разі його відмови продовжувати роботу в нових умовах, трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

Звільнення жінок, які мають дітей віком до шести років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, відповідно до статті 184 КЗпП, не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Проте звільнення зазначених жінок можливе з інших підстав - з ініціативи працівника, за угодою сторін тощо.

Отже, жінкам, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, чинним законодавством гарантовано роботу на попередній посаді і збереження істотних умов праці згідно з трудовим договором.

Оскільки законодавство про працю гарантує збереження місця роботи (посади) за основним працівником на весь час перебування його у відпустці для догляду за дитиною, на його місце може бути прийнято іншого працівника лише на умовах строкового трудового договору, що укладається на період відпустки основного працівника. Про тимчасовий характер роботи обов’язково має бути зазначено в наказі про прийняття працівника на роботу.

У разі дострокового виходу на роботу або після закінчення відпустки для догляду за дитиною віком до шести років основного працівника, працівник, якого прийнято для заміщення основного працівника за строковим трудовим договором, підлягає звільненню за пунктом 2 статті 36 КЗпП (закінчення строку трудового договору).

I. П. Єременко,
експерт з питань страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності

“Довідник кадровика”, № 11 (41), листопад 2005 р.,
Передплатний індекс 01158
02660, Київ, пр. Гагаріна, 23, офіс 1101

Добрий вечір!Я вчитель початкових класів.Сільська школа,4 класи 4 педагога.Цього року один з педагогів йде в дикретну відпустку.Я маю набирати 1-й клас.Адміністрація школи пропонує мені перейти на місце педагога (дикретчика),а на 1-й клас взяти молодого спеціаліста.Коли педагог-дикретчик вийде з дикрету я фактично маю звільнити це місце?Мене звільнять чи я можу повернутися на своє попереднє місце?