Повернення із екстернатної на очну форму навчання

Учень, який був на екстернатній формі навчання, повернувся на очну. Дії школи, зразок наказу