Створення атестаційної комісії за новим Положенням

У новому Положенні про атестацію сказано, що до роботи комісії не може бути залучена особа, яка є близькою особою працівника, який атестується (розділ ІІ, л.2). Чи може бути у складі комісії сам працівник, який атестується, але не голосувати за себе (так як це було у Положенні 2010 року)?