Шкільний навчальний план для 11 класу

Чи може навчальний заклад дещо відійти від навчального плану, запропонованого Міністерством для 11 класів? Чи може адміністрація закладу вносити корективи в розклад занять 11 класу на численні усні та письмові прохання від учнів та їх батьків?

Прохання бувають різні. Освітня програма затверджується влітку.