Для вступу на базі молодшого спеціаліста потрібно 2 НМТ - українська мова та математика?

Вітаю. Для вступу на базі молодшого спеціаліста використовувалися два предмети ЗНО (українська та математика). З предметами НМТ так само чи є зміни?

“3. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):
НМТ 2023 року,
або НМТ 2022 року,
або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО,
або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі НРК5;
або творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений;
матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща;
вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому.
Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів (без урахування різниці в балах для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра).”

1 Вподобання

На основі “молодшого спеціаліста” так само, як “молодшого фахового бакалавра” - НРК5

1 Вподобання