Запитання до шановних експертів стосовно розподілу навантаження/довантаження?

Справді дуже часто виникають ситуації, коли вчитель приходить до школи після перехресного вступу або випадки коли є вища освіта, але в диплом не педагогічний.

З однієї сторони маємо диплом вчителя, іншої дуже складно говорити про належний рівень фахової підготовки такого педагога.

Можливо і добре буде, щоб МОНУ ввело мінімальну кількість годин фахової підготовки для того щоб директор при прийнятті такої людини на посаду мав певні орієнтири.

Якщо ОПП за двома предметами, то 500 годин (диплом бакалавра і диплом магістра) за основним предметом і 375 за додатковим предметом (диплом бакалавра і диплом магістра)

Претендування на навантаження буде відбуватися за таким порядком:

  1. Особи з повною педагогічною освітою (диплом бакалавра і диплом магістра за однаковою основною спеціальністю/напрямком). Якщо ОПП подвійна то відповідно до предметів у ОПП бакалавра чи магістра (При наявності не менше 600 годин дисциплін додаткової спеціальності у двох дипломах відповідно); Предмети прикладного спрямування сюди не враховуються.

  2. Особи, які мають вищу освіту, рівень фахової підготовки не менше 500 годин предметів, які відносяться до відповідної науки.
    Предмети прикладного спрямування сюди не враховуються.

  3. Особи, які мають вищу освіту, рівень фахової підготовки не менше 375 годин;
    Предмети прикладного спрямування сюди не враховуються.

  4. Педагогічні працівники, які вивчали відповідні предмети у ВНЗ;

  5. Інші.

Стосовно предметів прикладного спрямування.
Наприклад є потреба вирахувати кількість годин для викладання інформатики, а вчитель сам математик.

Не враховуємо!
Використання комп’ютерних технологій на уроках математики;
Он-лайн засоби при організації дистанційного навчання на уроках математики;
Використання засобів Інтернету під час організації навчання з математики.

Враховуємо!
Засоби оброки інформації
Цифрові пристрої опрацювання даних
ІКТ під час організації навчального процесу

Якщо людина має декілька дипломів їй повинні враховувати кількість годин разом беручи до уваги всі дипломи. Це буде чесно і демократично.

На перший погляд це виглядає дивакувато, але повірте необхідній у такій регулюючій документації є.

Вчитель за диипломом прикладник математик, відпрацював 23 роки, прийшла до школи вискочка, яка перебігла з хімфаху на матфах і заявила що директор має від того вчителя забрати години і дати їй.

Директор цього не зробив, адже людина була прийнята на 18 годин і директор без її згоди не може забрати години, але нажаль такі ситуації не поодинокі.

І за одно ВНЗ будуть дивитися, кого приймати вчитися.

Це тільки проблеми з фахом, але є ще проблеми з педагогікою, психологією і методикою.

Наприклад економіст перейшов з економічного, 4 курс на математику 5 курс.

Там навіть не має педагогіки і психології вищої школи щоб за щось зачепитися.

Запитання до експертів? Що ви думаєте на рахунок таких пропозицій?

Повністю підтримую. Підтримую тільки тому, що учні мають отримувати якісні знання. На словах у нашому ліцеї 4 учителі інформатики, а якщо здійснити вивчення фахової підготовки за час навчання у ВНЗ - предмети, які стосуються комп’ютерних технологій і мереж, програмного забезпечення, інформаційних процесів та обробки інформації то залишається - 0. Усі тільки на словах можуть викладати інформатику. І не через те, що вчителі давно здобували освіту. У ВНЗ переважно велику увагу приділяли саме тому фаху, за яким студенти здобували освіту. І незначний відсоток, до 180 годин на інформатику і програмування, не кажучи про предмети які більш глибоко дозволяють вивчити цю науку. На мою особисту думку 375 годин це символічна кількість. Менше вже не має куди, а більше можна. Тим паче, що до уваги варто брати усі дипломи, бакалавра і магістра, які отримала людина за період навчання в університеті чи інституті.

Якщо дослідити ОПП ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за предметною спеціалізацією “Інформатика”, там безліч різноманітних предметів, починаючи від простих “Засоби обробки інформації” закінчуючи складними “Основи інформаційної безпеки”.

Повністю аналогічні предмети можна знайти у 90% інженерів різних спеціальностей пов’язаних з комп’ютерними технологіями та інформаційними процесами.

Але попри знання фаху має бути психолого-педагогічна підготовка та знання елементарної методики.

У законі правильно написали. Таку особу можуть прийняти, але на рік.

Адже людина, яку не вчили бути вчителем/викладачем не може у повній мірі всесторонньо організовувати освітній процес. Свого часу ВНЗ, зокрема класичні не готували вчителів середньої школи. Але кожен випущений викладач слухав методику, психологію і педагогіку вищої школи.

Тобто це вже загальні розуміння куди ти прийшов і яке твоє завдання.

Я не проти щоб кваліфіковані інженери вчили інформатику, але їх не вчили бути викладачами. Більше того у дипломі пише інженер, а в додатку відсутні предмети які вивчають щоб викладати.

Ну погодьтеся - це навіть не викладач ПТУ. Хоч по закону вони мають повне право працювати в ПТУ, закладах передвищої освіти та закладах вищої освіти.

В цілому вимоги до 375 годин по фаху підтримую. Але це може стосуватися тільки тих хто здобув педагогічну освіту, чи був прийнятий до 2017 року. Не допустимо приймати зброд, бо треба людини яка вивчала багато годин.