Чи можна вважати диплом Магістра філології, дипломом про педагогічну освіту?

Наскільки я розумію раніше відповідно до Наказ Держстандарту України від 27.07.1995 N 2 педагогічна освіта засвідчувалася кваліфікацією
"Вчитель середнього -навчально-виховного закладу "
Пізніше
Викладачі середніх навчальних закладів
При тому диплом викладача можна вважати дипломом про педагогічну освіту десь від 2015 років, оскільки відповідно до Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 787 Викладачів почали готувати відповідно до стандарту педагогічної освіти.
Тепер
Вчитель закладу загальної середньої освіти.
Чи спеціальністю галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Попри це у професійних правах, які надає диплом все одно пишуть вчитель і назву предмета.
Питання.
Чи можна вважати диплом Магістра філології, дипломом про педагогічну освіту? Якщо у самому дипломі не має педагогічної кваліфікації. Не пише вчитель чи викладач?
А у додатку пише, “Викладач філологічних дисциплін”?

Ви самі відповіли на ваше запитання.
П О С Т А Н О В А від 24 травня 1997 р. N 507 Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 787 ( 787-2010-п ) від 27.08.2010 }

  • Тут і далі - спеціальності, що одночасно відносяться до групи
    спеціальностей “0101 Педагогічна освіта” як такі, що
    передбачають (за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.

Постанова Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 787

  • Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

Постанова Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
[від 7 липня 2021 р. № 762]

  • Встановлення відповідності галузі знань Міжнародній стандартній класифікації освіти здійснюється лише шляхом встановлення відповідності спеціальності галузі Міжнародній стандартній класифікації освіти. 01 Освіта/Педагогіка

Висновок! Кваліфікацю вчителя не присвоєно. Кваліфікацію викладача не присвоєно. Спеціальність "Середня освіта " не здобуто.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 164 від 10 лютого 2021 року
Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо опису документів
про вищу освіту (наукові ступені)
та додатка до них, академічної довідки
та Методичних рекомендацій щодо
заповнення додатка до диплома
європейського зразка.

До старих дипломів аналогічні видавалися
Пункт 5.
Там чітко вказано, що кваліфікація надає доступ до професії.
А кваліфікаціє не є педагогічною.
Тобто з таким дипломом можна викладати у коледжі, професійних училищах, ВНЗ.
Можна вкиладати у школі, але за умов проходження курсів підвищення кваліфікації. І якщо прийняли вересня до 2017 року.
Бо від вересня 2017 за таким дипломом можна було працювати тільки на рік.

" Щодо запровадження Додатка до диплома Європейського зразка"
Лист МОН № 1/9-409 від 10.06.10 року

5.2.Професійні права (якщо надаються):

Навести опис професійних прав або професійного статусу особи, яка здобула кваліфікацію. Опис формулюється з урахуванням галузевого стандарту вищої освіти України та варіативної складової програми підготовки.

Якщо присвоєна кваліфікація дозволяє отримати доступ до професій, статус яких визначається окремими нормативними документами та/або специфічними правилами, зазначити права доступу до таких професій."

5.2.Професійні права (якщо надаються):
Навести опис професійних прав або професійного статусу особи, яка здобула кваліфікацію. Опис формулюється з урахуванням галузевого стандарту вищої освіти України та варіативної складової програми підготовки.
Якщо присвоєна кваліфікація дозволяє отримати доступ до професій, статус яких визначається окремими нормативними документами та/або специфічними правилами, зазначити права доступу до таких професій"

І у старих додатках аналогічно. Кваліфікація надає права.

1 Вподобання

Тоді в мене до Вас питання.
У дипломі в мене пише одне. У додатку пише, що присвоєно таку-то додаткову кваліфікацію такою-то комісією і вказано кількість кредитів підготовки. Якщо опиратись на те, що Ви пишете, то ця кваліфікація щось значить? Підкажіть. Бо експерт форуму казав, що ні.

Відкрийте ваш додаток і прочитайте пункт 2.1 Назва кваліфікації та присвоєний ступінь. Це є основна юридична інформація.
Присвоєні професійні права повинні відповідати ОПП відповідно до якої присвоєна кваліфікація.
Якщо освітньою програмою передбачалася додаткова кваліфікація, то це по факту додаткові обов’язки які ви маєте право виконувати. Записи в додатку не можуть замінити диплом. Диплом це основний докумнт про освіту.
Якщо між диломом і записами в додатку велика розбіжність, тоді всі питання до ВНЗ.

2 Вподобання

Основний документ про освіту це диплом.

Відповідно до професійного стандарту вчителя, освіта не є педагогічна.

Зрозуміло.
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2020 № 2736-20

Про затвердження професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”

Проблема станом на сьогодні одна і єдина. Протягом усього часу, хто як хотів так у дипломі писав.

Писали відповідно до акредитації.