Атестація. Присвоєння педагогічного звання "старший вчитель"

Добрий день. Вчитель попередньо у заяві на атестацію вказує , що атестується на присвоєння вищої категорії. В затверджених списках це прописується. Чи може атестаційна комісія за підсумками атестації подавати клопотання комісії другого рівня про присвоєння звання “старший вчитель”, якщо попередньо це не прописано у затверджених списках вчителів ,які атестуються, що подавалися у жовтні.

Добрий день. Звичайно, може.