Заповнення атестаційного листа

Добрий день! Йде заповнення атестаційного листа. Два запитання: 1. Педагогічне звання “Учитель - методист” чи “вчитель-методист”, “старший учитель” чи “старший вчитель”.
2. Підвищення кваліфікації - чи потрібно писати всі курси, вебінари, семінари з вказівкою кількості годин, № посвідки?. Дякую.

Пишу так: Протягом міжатестаційного періоду здійснювала підвищення кваліфікації щорічно: фаховий компонент – 595 годин, державномовний – 37, цифровий – 70, психологічний – 84, ціннісно-етичний – 31, інклюзивний – 30. Загальний обсяг підвищення кваліфікації становить 847 годин, що підтверджується сертифікатами. Копії сертифікатів додаються разом з табличкою-переліком за компонентами, роками, назвами, тобто систематизовано. А щодо назв педагогічних звань, то дивіться у Типовому положенні про атестацію.

2 Вподобання