Атестація вчителів образотворчого мистецтва

Склалася така ситуація: вчителька образотворчого мистецтва атестується на встановлення 2 кваліфікаційної категорії. Атестується вперше. Має освіту бакалавра з спеціальності “Художник-графік з офомлення друкованої продукції " та магістерську освіту " Викладач дистанційного навчання, викладач інформатики”. Чи маємо право атестувати вчительку на 2 категорію ,як вчителя з образотворчого мистецтва? Дякую за відповідь.

Атестація на підвищення категорії з освітою бакалавра буде можлива з наступного року. З освітою магістра можна атестуватися на будь-якій посаді. Нове положення про атестацію вже є в мережі і ви можете з ним ознайомится.

Дякую за відповідь. Так, нове положення є, але цьогоріч атестація відбувається за положенням №930.

У старому положенні у пункті 4.1 однозначно сказано, що атестуються вчителі, що мають повну вищу педагогічну освіту (магістр) з предметів, які викладають.

1 Вподобання