Чи можна до свого навчального плану додати дисципліни?

Доброго дня! Чи можна урізноманітнити свій навчальний план (бакалавр) дисциплінами, які ледь перетинаються з галуззю знань, що вивчається? Можливо записатися на дисципліни до інших факультетів чи інститутів. Чи такої можливості немає в Україні?

Звісно, Ви маєте право записатись на курст іншого факультету, в цьому і полягає варіативна складова навчального плану. Має щосеместра виходити такий собі університетський зведений дайджест, де кожен факультет пропонує дисципліни за вибором і вказати кількість кредитів. Але треба завчасно писати заяву до початку семестру, бо часто керівництво факультету може вибрати за Вас, а Ви й не знатимете, що то був предмет за вибором.
І ще такий момент, в освітній програмі окреслюється, якого спрямування повинен бути варіативний компонент, наприклад 1 кредит на предмет загальногуманітарної підготовки, 2 кредита професійної підготовки, і зовсім неспоріднені предмети можуть в Вашу ОП не вписатись. Тобто якщо Ви вчитеся на спеціальності “середня освіта: українська мова і література”, то зможете обрати якусь “Психологію дітей молодшого шкільного віку” з факультету початкової освіти, але скоріш за все не зможете обрати “Методику викладання зимових видів спорту” на фізкультурному факультеті.

2 Вподобання