Академічна стипендія липень 2022

Чи може університет сам скорочувати фінансування і кількість студентів отримуючих стипендію, тим паче під час воєнного стану? Який встановлений рівень кількості стипендіатів? Якщо в моїй групі 6 студентів, скільки з них мають право на отримання стипендії?

Может
Ст. 5
“Правила призначення академічних стипендій у відповідному закладі освіти розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією здобувачів освіти, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.”

Якщо студентів мало, то визначаються не по групам, а по спеціальностям або факультетам. Ну а так, з 6 студентів стипендію може отримати лише 2 (від 40 до 45%). А ось при визначенні за спеціальністю може бути, що саме у вашій групі будуть всі стипендіати, а в інших групах їх не буде, бо в них рейтинг буде нижчим