План роботи з невстигаючими

Вимагають скласти індивідуальний план роботи з предметів українська мова та математика для учнів, які мають початковий рівень знань за рік. Наскільки це правомірно?
У когось в школах ставлять такі вимоги?

Є такий НПА:

  1. Учні 3–8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія), а учні класів з навчанням мовами корінних народів чи національних меншин - також і з мови навчання, згідно з рішенням педагогічної ради відповідного закладу загальної середньої освіти та одного із батьків або інших законних представників можуть бути:
  1. переведені на наступний рік навчання для продовження здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень результатів навчання), що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти;

  2. залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу загальної середньої освіти (не більше одного разу упродовж здобуття учнем початкової чи базової середньої освіти).

Дуже дякую! Прояснили ситуацію, що це має бути!