Виділення годин на поділ класу на групи при вивченні предмета "Захист України"

На вивчення предмета “Захист Украни” в інваріантній складовій відводиться 1,5 год. З варіативної складової виділено ще 0,5 год, Всіх маємо 2 год. Яка кількість годин в такому випадку виділяється на поділ класу на групи хлопців і дівчат? Також 2 год чи 1,5 год?