Педагогічний патронаж законодавча база

Відповідно до ЗУ “Про повну загальну середню освіту” ст.12 п.2 у класах, де менше 5 осіб, навчання організовується за індовідуальною формою, крім очної ( денної), а от у змінах до Положення “Про індівідуальну форму навчання” прийняте у липні 2021 року, говориться, що учні , де нестворено клас, можуть відвідувати заклад освіти. поясніть, будь ласка, на який документ спиратися керівництву закладу освіти?

А в чому протиріччя? Форма навчання - індивідуальна, але заняття з такими учнями можна проводити вдома або в школі. З кожним учнем окремо, з двома, трьома, чотирма… Якщо з кількома разом, то відповідно, і оплачуються такі заняття як урок з одним учнем.

  1. За бажанням здобувача освіти та одного з батьків, інших законних представників (з відповідним зазначенням в індивідуальному навчальному плані) навчальні заняття, консультації, оцінювання можуть проводитися:

за місцем проживання здобувача освіти або в закладі освіти;

індивідуально або для групи здобувачів освіти.

  1. У разі, якщо навчальні заняття, консультації, оцінювання проводяться не індивідуально, а для групи здобувачів освіти, оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до розрахунку не більше ніж на одного здобувача освіти.