Тарифний розряд молодого спеціаліста

Випускник ВУЗУ (магістр, диплом з відзнакою). За яким тарифним розрядом має здійснюватись тарифікації?

Якщо це вчительські години, то 11 тарифний розряд. Якщо керівник гуртка/асистент вчителя, то може бути і 10.

Дякую. Все зрозуміло. Якщо це години української літератури, чи повинні платити за перевірку зошитів?

Так, за відповідну кількість годин у розмірі 20%.
ДОПЛАТА ЗА ПЕРЕВІРКУ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Така доплата встановлюється вчителям V–XI (XII) класів шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, у тому числі і тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії) за перевірку письмових робіт з (абз. 3п. 37 Інструкції № 102):

мов та літератури — 20 %;
математики — 15 %;
іноземної мови — 10 % ставки зарплати.

Доплата проводиться з урахуванням встановленої норми навчального навантаження. У випадках, коли вчитель має навантаження з предметів, за якими встановлена доплата за перевірку письмових робіт, більше чи менше 18 год. на тиждень, доплата відповідно збільшується чи зменшується (п. 39 Інструкції № 102).

У класах (класах-комплектах) шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12 чоловік, доплата провадиться у розмірі 50 % відповідних доплат. Такий порядок оплати застосовується і при поділі класів та груп на підгрупи

Дякую.
“Молодому спеціалісту” нарахували 20 відсотків. Чи оплата “за престижність” входить у ці відсотки?
І чи є оплата за ведення шкільного сайту? Хто повинен працювати з сайтом?

Надбавка за престижність і доплата за перевірку зошитів - це два різних нарахування. Вони навіть звучать по-різному: доплата і надбавка.

Керівник закладу може встановлювати різні доплати в межах своєї компетенції і фонду заробітної плати. Обов’язку здійснювати доплату за ведення сайту немає. Вас також не можна примусити працювати з сайтом. Немає нормативного документа, згідно якого директор зміг би це зробити без вашої згоди.

Було нараховано 20% “як молодому спеціалісту без стажу”. Педагогічний стаж - 1 рік. Пояснили, що в ці 20% вже входять % за престижність та перенапругу. Чи так це? 15% за престижність, яку платять всім повинна нараховуватися поверх цих 20%?

У вас має бути розрахунковий листок, де вказано всі види нарахувань. Надбавка за престижність може бути від 5% до 30%, залежить від регіону. Те саме про надбавку за напруженість. Її вчителям взагалі мало де платять. Але про всі зароблені гроші вам має розказати розрахунковий лист. Хочете, киньте його знімок в повідомлення. Зможу сказати більш детально.

Ось таку тарифікацію отримали. За зошити обіцяли доплатити (відстояли). А інше???

Розрахункового листка ще не дали …

В тарифікації мало бути прописано, що це за доплати чи надбавки з зазначенням постанови, а не просто 20%. Ще раз повторю, за сайт не передбачено якоїсь конкретної доплати. Тому ви можете відмовитися від його ведення.

1 Симпатія