Години для пiдвищення квалiфiкацii

Скiльки “дiйснi” години по сертифiкатам пiдвищення квалiфiкацii?