Захист кандидатської дисертації до 31 грудня 2020 року

Доброго дня!

Виникла проблема у розумінні законодавства.
п.7) ч.2 Розділу XV “ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” ЗУ “Про вищу освіту” від 01.07.2014 року, передбачено, що:
“підготовка кандидатів та докторів наук, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами і започаткована ДО 1 вересня 2016 року, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності цим Законом. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим Законом, та ВИДАЄТЬСЯ диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки ДО 31 грудня 2020 року.
Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби;”

Виникає питання:

  1. якщо захист у спецраді буде призначено на початок грудня 2020 року, то чи буде видаватися за результатами такого захисту диплом кандидата наук ? З огляду на тривалість процесу присвоєння наукового ступеня (формування атестаційної справи, засідання експертних рад МОН і т.д.), що робити аспірантам, які вступили до аспірантури до 1 вересня 2016 року, і які можливо встигають отримати дату захисту в спецраді до кінця 2020 року, однак можуть не встигнути отримати диплом до дати передбаченої у законі ?
    Можливо є певні роз’яснення чи листи МОН або НАЗЯВО ?

  2. що означає речення “Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби” ? Це подовження строку навчання в аспірантурі чи строк видачі диплому ?
    Дякую!

Ви повинні розуміти чіткі часові рамки, а чаме, захист у спецраді до 31 грудня 2020. На інше не звертайте увага, я про процедури подачі секретарем СР документів у МОН.
Щодо другого питання, річ іде про осіб, які скористались правом наданим державою на академічні відпустки та соціальний захист військовослужбовців. Це не є строк подовження навчання, а вимушена перерва.

1 Симпатія

Доброго ранку!
Дякую Вам за відповідь.
Навіть у МОН не дали мені таку чітку відповідь, як це зробили Ви !:slight_smile: Вони говорять “чекайте, ближче до кінця року можливо буде інформація” :frowning:
З повагою,

1 Симпатія