Захист кандидатської дисертації до 31 грудня 2020 року

Доброго дня!

Виникла проблема у розумінні законодавства.
п.7) ч.2 Розділу XV “ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” ЗУ “Про вищу освіту” від 01.07.2014 року, передбачено, що:
“підготовка кандидатів та докторів наук, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами і започаткована ДО 1 вересня 2016 року, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності цим Законом. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим Законом, та ВИДАЄТЬСЯ диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки ДО 31 грудня 2020 року.
Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби;”

Виникає питання:

  1. якщо захист у спецраді буде призначено на початок грудня 2020 року, то чи буде видаватися за результатами такого захисту диплом кандидата наук ? З огляду на тривалість процесу присвоєння наукового ступеня (формування атестаційної справи, засідання експертних рад МОН і т.д.), що робити аспірантам, які вступили до аспірантури до 1 вересня 2016 року, і які можливо встигають отримати дату захисту в спецраді до кінця 2020 року, однак можуть не встигнути отримати диплом до дати передбаченої у законі ?
    Можливо є певні роз’яснення чи листи МОН або НАЗЯВО ?

  2. що означає речення “Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби” ? Це подовження строку навчання в аспірантурі чи строк видачі диплому ?
    Дякую!

Ви повинні розуміти чіткі часові рамки, а чаме, захист у спецраді до 31 грудня 2020. На інше не звертайте увага, я про процедури подачі секретарем СР документів у МОН.
Щодо другого питання, річ іде про осіб, які скористались правом наданим державою на академічні відпустки та соціальний захист військовослужбовців. Це не є строк подовження навчання, а вимушена перерва.

1 Симпатія

Доброго ранку!
Дякую Вам за відповідь.
Навіть у МОН не дали мені таку чітку відповідь, як це зробили Ви !:slight_smile: Вони говорять “чекайте, ближче до кінця року можливо буде інформація” :frowning:
З повагою,

1 Симпатія

Вибачте, не по темі, але хочеться поцікавитися: чому саме хочете одержати ступінь кандидата наук, а не PhD? Хіба введення нової системи не “покращує” статусу науковця з PhD (єдина система, гармонізація з ЄС і т. ін.)?

Добрий день!
Дякую за питання.
Я вступив у аспірантуру у 2014 році, тому захиститися маю за старити правилами для кандидатів наук. Як мені пояснили, на мене не поширюються положення щодо PhD. Принаймні, поки не буде змін до законодавства або роз’яснень МОН.
З повагою,

Перепрошую. Початково не так зрозумів ситуацію. Дякую за відповідь!

Доброго дня. Чи могли б Ви уточнити, продовження термінів підготовки здобувачів означає подовження вимог до публікацій які раніше були чинними до 31.12 (зокрема, відповідно до наказу МОН 1112 для здобувачів, прикріплених у 2011 р.)?

1 Симпатія

Доброго дня!
Наскільки мені відомо, це питання МОН врегулювало окремим листом.
Посилання: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2019/11/po-nakazu-1220.pdf
Тут все добре розписано із чіткою вказівкою на кількість необхідних публікацій.
Наразі уточнень чи змін до цього роз’яснення не було.
Виходячи із листа, то строк дії наказу МОН №1112 продовжено до 30.06.2021 року для здобувачів, підготовку яких розпочато до 06.09.2014 року.
З повагою.

2 Симпатії