Атестація вчителя початкових класів 2020-2021

Добрий день. Скажіть, будь ласка, що потрібно від вчителя початкових класів (що від нього вимагається) для того щоб вперше атестуватись ( вже є 5 років педстажу). Бо дирекція навантажує непотрібною і додатковою роботою, апелюючи тим, що “ти ж маєш атестуватись”???
Буду вдячна за пояснення!

Був колись такий Лист Міністерства № 1/9-779 від 25.10.2012.

У Положенні сказано:

1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів,
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого
безперервного підвищення рівня професійної компетентності
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету,
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Тому, мабуть, треба диференційовано підходити до “непотрібної і додаткової роботи”. Може, це “стимулювання”?

1 Симпатія