Похвальний лист для учня, який навчається на екстернатній формі

Чи треба видавати Похвальний лист учню, який навчався на екстернатній формі й отримав усі оцінки високого рівня за 8 клас.

так.
Наголошуємо, що індивідуальна форма здобуття освіти не усуває здобувана освіти від спілкування з іншими учасниками освітнього процесу. Місцем проведення навчальних занять і консультацій може бути заклад освіти або інше місце, де перебувають інші здобувані освіти (під час екскурсії, практичної роботи тощо). Педагогічний патронаж передбачає можливість періодичного залучення здобувана освіти до учнівського колективу з метою соціалізації у межах загальношкільних освітніх заходів (якщо спілкування з іншими особами не обмежено медичними показаннями). Форми здобуття освіти можуть поєднуватися. Навчання здобувачів освіти, які перебувають у закладі охорони здоров’я, може здійснюватися у групі. Здобувані освіти за індивідуальною формою можуть брати участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших змаганнях на загальних підставах. На рівні з іншими здобувачами освіти їм також забезпечується право на відзначення успіхів у своїй діяльності, зокрема нагородження похвальними листами та грамотами, золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні»

Лист МОН від 20.08.2019 р. N 1/9-525