Атестація вчителя фізики

Доброго дня. У 2015 році я проходила атестацію на" спеціаліст 2 категорії" З березня 2018 по березень 2021 року перебувала у дикретній відпустці. Коли можна атестуватися на категорію" спеціаліст 1 категорії" ?

Якщо мова йде про ЧЕРГОВУ атестацію, то в чинному Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників йдеться про наступне:

3.19. На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення
дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками
зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди),
педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не
враховується при визначенні строку чергової атестації.

Отже, Ваша чергова атестація повинна відбутися в 2023-му році. Що ж до потенційної позачергової у 2022-му, то…

1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з
метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або
за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи
відповідного органу управління освітою з метою присвоєння
працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у
разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Зазвичай заяви на позачергову атестацію пишуть ті, хто має якісь значні досягнення в міжатестаційний період.