Атестація "вчитель- методист"

Доброго дня, чи має право комісія ІІ рівня присвоювати звання “вчитель- методист”?
І які питання вирішує комісія ІІІ рівня.

Якраз комісія ІІ рівня і присвоює це звання.
2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:

  1. атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій;

  2. атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади;

  3. атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти, професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і мистецтв Автономної Республіки Крим та відповідних обласних, Київського та Севастопольського міських навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання “практичний психолог-методист” (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “практичний психолог-методист”);

  4. присвоювати кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”), присвоювати практичним психологам педагогічне звання “практичний психолог-методист” (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “практичний психолог-методист”) за поданням атестаційних комісій II рівня;

  5. присвоювати кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”), присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням) педагогічним працівникам навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади за клопотанням атестаційних комісій цих закладів;

  6. розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та II рівнів.

  7. розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів.

Щиро дякую! Ще одне , за освітою вчитель географії, біології. Була призначена у 1988 році вчителем хімії, працює до цих пір. Чи може атестуватися на вищу категорію і якою комісією? ІІ чи ІІІ рівня.

Якщо такого вчителя атестували на І, то чому не можна на вищу? Звичайно, можна. Це робить комісія ІІ рівня. Якщо було відповідне клопотання зі школи до комісії ІІ рівня про присвоєння вищої категорії і це клопотання не було підтримано, то можна подати апеляцію до комісії ІІІ рівня в десятиденний строк після засідання АК ІІ рівня.