Про атестацію 2020, курси і вебінари

Доброго часу доби,всій спільноті.Таке питання,атестуюсь в 2020 році,маю 36 годин набраних на вебінарах,чи потрібні,ще курси

Фактично, якщо їх визнає педрада, то так.

Скажіть, будь ласка, 36 год. Ви набрали протягом 2019 року?

Ні, більше не потрібно, якщо педагогічна рада визнає їх як підвищення кваліфікації

І обов’язково повинна бути певна кількість годин за 2019 рік

Доведіть про години за 2019 рік, будь ласка

п.14 Порядку
… Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років, а також щороку — педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку,

Це потребує окремого роз’яснення. Оскільки Порядок не вступив в илу на початку року, а наприкінці.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 17 затвердженого цією постановою Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Тобто п.14 набув чинності з дня опубліукування постанови

У разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим
нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть
якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності

Добре. А що вище, Порядок чи Положення?

А якби це був день, скажімо, 12 грудня. Що всі ламанулися б проходити курси? Те, що він набирає чинності з дня опублікування не означає, що всі і бігом мають до Нового року пройти курси. Ви розумієте, що це неможливо? З багатьох причин. Ось одна з них
З огляду на відсутність встановлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, рекомендуємо атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року:

1)встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;
60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;
90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Чому ви вирішили, що це має бути саме 2019? На атестації в 2020 році я маю надати атестаційній комісії підтвердження підвищення кваліфікації в розмірі 30 год. Коли я їх пройшов, - це моя справа.

1 Симпатія

Шановний! Уважно читайте дописи. “І обов’язково повинна бути певна кількість годин за 2019 рік”. Ви розумієте значення слова “певна”?)
За 2019 рік, чи навіть за півроку, відвідати один семінар чи опрацювати вебінар на 1- 2 години цілком можливо

Порядок. Він затверджений постановою КМУ. А Типове положення - наказом МОН.

Шановна! Типове положення про атестацію педагогічних працівників - це така собі конституція для атестації. Покажіть мені там вимогу про курси в 2019 році! А вебінари, про які ви говорите - це, найчастіше, фількіна грамота, яку величезне питання, чи визнає педрада. Також в Порядку йдеться про оплату. Багатьом вчителям виплатили відрядні за проходження курсової перепідготовки в 2019 році? Тому не треба вимагати того, чого насправді немає. Бо і сам Порядок виглядатиме як фількіна грамота. Ви мене не переконали. Я матиму на момент атестації 30 год в 2020 році і хай спробують не атестують. Це буде пряме порушення Вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

І ще. Чи виконується наразі хоч один з наведених пунктів?
17. Керівники закладів освіти (уповноважені ними особи) після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік невідкладно оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений на підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти на підвищення кваліфікації.

Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає керівникові відповідного закладу освіти (уповноваженій ним особі) пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка містить інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим Порядком), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

  1. З метою формування плану підвищення кваліфікації певного закладу освіти на поточний рік пропозиції педагогічних та науково-педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. За згодою педагогічного або науково-педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік в межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками).

У разі невідповідності пропозиції педагогічного або науково-педагогічного працівника щодо обсягу підвищення кваліфікації вимогам, визначеним абзацом другим пункту 16 цього Порядку, або відсутності інформації про суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, визначеної цим Порядком, така пропозиція не розглядається педагогічною радою.

  1. План підвищення кваліфікації певного закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником. План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

За погодженням педагогічного або науково-педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації такого працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

  1. На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти (уповноважена ним особа) забезпечує укладення між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації договору про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.
    Тоді про що мова?

Шановний! Читайте уважно порядок. П.17 набирає чинності з 01.01.2020. Навіщо ви цитуєте Порядок? більше нічого відповісти? Всього вам найкращого, можете не відповідати мені більше.

Почитайте уважно Порядок ще раз. Зокрема, п.14 Порядку
… Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти не рідше одного разу на п’ять років, а також щороку — педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти є необхідною умовою проходження ними атестації

Про участь у вебінарах йдеться у Порядку, а не “фількіна грамота”, як ви написали