Атесація без педагогічної освіти

Доброго дня!
В 2009 році я закінчив Харківську державну академію культури, маю повну вищу освіту та кваліфікацію за спеціальністю “Музеєзнавець-історик”. У 2017 році здобув другу вищу освіту (магістр) в Сумському державному педагогічному університеті ім.А.С.Макаренка за спеціальністю “Управління закладами освіти”.
У 2015-2018 роках працював на посаді вчителя історії в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.
В 2017 році пройшов курси підвищення кваліфікації та отримав свідоцтво, що це підтверджує.
В 2018 році мене проатестували та присвоїли за результатами атестації кваліфікацію “спеціаліст”. Мотивуючи тим, що в мене немає педагогічної освіти.
З 2019 року працюю викладачем в закладі професійно-технічної освіти де викладаю історію та право.

Питання такі:

  1. Які я маю права? Чи можна вважати мене вчителем (викладачем)? На які нормативні документи мені посилатися?
  2. Чи правильно мене проатестовано? Якщо ні, то що робити в такому випадку далі?
  3. Чи маю я право знову атестуватися з присвоєнням всіх необхідних кваліфікаційних категорій і звань чи тільки “спеціаліст”?
  4. На яку категорію мені писати заяву при наступній атестації?

Мотивація категорії спеціаліст не витримує критики. Якщо буде добра воля адміністрації, то вас ножна проатестувати на першу категорію (при наявності стажу 5 років), або на другу (якщо стажу менше 5 років).

2 Симпатії